główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2021 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:

Informacja dodatkowa

Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"