główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2020 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"