główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni za 2019 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz:

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"