główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2021 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Pobierz:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Pobierz: Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2021 rok