główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Pobierz:Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2020 rok