główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2019 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Pobierz:

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia16 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2019 rok