główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Pobierz: Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwałę antysmogową")