główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"