główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa