główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIII W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz:

Uchwała Nr XIII/64/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok

Pobierz:Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz:Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Świedziebnia na lata 2020-2029
Pobierz:Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2019/2020
Pobierz:Uchwała Nr XIII/68/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

 

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/66/201913 MB