główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XII W DNIU 4 GRUDNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr XII/57/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Pobierz:Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie podatku od nieruchomości
Pobierz:Uchwała Nr XII/60/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Pobierz:Uchwała Nr XII/61/2019 w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Pobierz:Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz:Uchwała Nr XII/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości