główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XI W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr XI/53/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni
Pobierz:Uchwała Nr XI/54/2019 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Pobierz:Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Pobierz:Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy