główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI X W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 R.

Pobierz: Uchwała Nr X/50/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr X/51/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
Pobierz:Uchwała Nr X/52/2019 w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego