główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI IX W DNIU 14 SIERPNIA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr IX/48/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr IX/49/2019 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli