główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy (kadencja 2014-2018)

Komisja Rewizyjna

1. Lech Wybult - Przewodniczący Komisji

2. Wiesław Kazimierz Argalski - Członek Komisji

3. Wiesław Nadolski - Członek Komisji

4. Mirosław Stogowski - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Andrzej Turowski - Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Lidak - Członek Komisji

3. Radosław Zabłotny - Członek Komisji


Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Józef Mosakowski - Przewodniczący Komisji

2. Sławomir Kalinowski - Członek Komisji

3. Anna Raszkowska - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Zbigniew Franciszek Frygier - Przewodniczący Komisji

2. Wiesław Kazimierz Argalski - Członek Komisji

3. Wiesław Nadolski - Członek Komisji

4. Andrzej Turowski - Członek Komisji