główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy (kadencja 2002-2006)

Komisja Rewizyjna
1. Renata Krzemińska - Przewodniczący Komisji
2. Gabriel Piotr Badaczewski - członek Komisji
3. Jan Magalski - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Budżetu
i Finansów

1. Sławomir Cieszyński - Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Cyrankowska - członek Komisji
3. Mirosław Stogowski - członek Komisji
4. Julian Dębski - członek Komisji

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Marianna Szuszczewicz - Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Zieliński - członek Komisji
3. Lech Wybult - członek Komisji
4. Józef Mosakowski - członek Komisji

Komisja Rolna
1. Zenon Cierliński - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Frygier - członek Komisji
3. Sławomir Kalinowski - członek Komisji

Komisja Statutowa
1. Zenon Cierliński - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Badaczewski - członek Komisji
3. Mirosław Stogowski - członek Komisji
4. Mirosław Zieliński - członek Komisji