główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2018-2023

Komisja Rewizyjna

1. Lech Wybult - Przewodniczący Komisji

2. Zenon Cierliński - Członek Komisji

3. Michał Straus - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Andrzej Turowski – Przewodniczący Komisji

2. Halina Laskowska – Członek Komisji

3. Urszula Lutowska - Członek Komisji

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Wiesław Nadolski – Przewodniczący Komisji

2. Jerzy Sitkiewicz – Członek Komisji

3. Mirosław Zieliński – Członek Komisji

 

Komisja Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. Józef Mosakowski – Przewodniczący Komisji

2. Jarosław Cyrankowski – Członek Komisji

3. Maria Getka – Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Wiesław Argalski – Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Mańkowski – Członek Komisji

3. Agnieszka Sadowska – Członek Komisji