główna zawartość
artykuł nr 1

RADA GMINY - KADENCJA 2014-2018

Przewodniczący Rady

Jarosław Maciej Cyrankowski

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Sitkiewicz

 

Członkowie Rady Gminy:

Wiesław Kazimierz Argalski

Zbigniew Franciszek Frygier

Sławomir Kalinowski

Dariusz Lidak

Józef Mosakowski

Wiesław Nadolski

Anna Raszkowska

Mirosław Stogowski

Michał Straus

Andrzej Turowski

Lech Wybult

Radosław Zabłotny

Mirosław Zieliński