główna zawartość
artykuł nr 1

RADA GMINY - KADENCJA 2006-2010

Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger

Członkowie Rady Gminy:
1.  Wiesław Argalski
2.  Piotr Burkwicz
3. Jarosław Maciej Cyrankowski-wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 8 marca 2009r.
4.  Heronim Fijałkowski-wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 28 września 2008r.
5.  Zbigniew Frygier
6.  Marian Jabłoński
7.  Sławomir Kalinowski
8.  Jan Magalski
9.  Józef Mosakowski
10.Marianna Szuszczewicz
11.Andrzej Turowski
12.Marek Wiśniewski
13.Lech Wybult
14.Mirosław Zieliński