główna zawartość
artykuł nr 1

RADA GMINY - KADENCJA 2002-2006

Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger

Członkowie Rady Gminy:
1. Gabriel Badaczewski
2. Zenon Cierliński
3. Sławomir Cieszyński
4. Magdalena Cyrankowska
5. Julian Dębski
6. Zbigniew Frygier
7. Sławomir Kalinowski
8. Renata Krzemińska
9. Jan Magalski
10. Józef Mosakowski
11. Mirosław Stogowski
12. Marianna Szuszczewicz
13. Lech Wybult
14. Mirosław Zieliński