główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA

Świedziebnia, dnia 28 kwietnia 2014 r.

 
I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Świedziebnia.
 
    Wójt Gminy
    (-) Szymon Zalewski