główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt pn. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
oraz Gmina Świedziebnia serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Projekcie pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia, szczególnie zaś do tych osób, które nie posiadają bogatego doświadczenia zawodowego, ani kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia. 

Projekt rozpocznie Seminarium na temat możliwości wykorzystywania lokalnych zasobów do uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, podejmowania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Seminarium odbędzie się 10 maja 2010 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Świedziebnia. Początek spotkania o godzinie 7.30. Każdy uczestnik na Seminarium otrzyma program całego Projektu.

Projekt obejmuje cykl szkoleń i warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym Gminy i obszaru LGD. W ramach Projektu zrealizowane zostaną:

jednodniowe szkolenie z zagadnień turystyki wiejskiej, dwudniowe szkolenie z zakresu kucharza regionalnego oraz dwudniowe warsztaty z wytwarzania produktów lokalnych i regionalnych, na których uczestnicy wspólnie przyrządzą dania lokalne.

Terminy oraz miejsca przeprowadzenia szkoleń i warsztatów zostaną podane na seminarium.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie na Seminarium zaświadczenia poświadczającego status osoby bezrobotnej, wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Więcej informacji na stronach: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” - http://www.dobrzynskielgd.org.pl/polnoc/ w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na stronie internetowej Gminy Świedziebnia - www.bip.swiedziebnia.pl

 

Wszystkie bezrobotne osoby, zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji i poszerzeniem swojej wiedzy, serdecznie zapraszamy!

  

Projekt pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja