główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs historyczny "Oni tworzyli naszą historię" im. Elżbiety Zawackiej

Konkurs im. generał Zawackiej

 
Ruszyła druga edycja konkursu historycznego „Oni tworzyli naszą historię” dokumentującego losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Konkurs dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje ideę realizowaną przez zmarłą w ubiegłym roku profesor Elżbietę Zawacką, która gromadziła materiały dokumentujące działalność Armii Krajowej.  Na zgłoszenia czekamy do 5 marca. Na zwycięzców konkursu czeka po 3,3 tysiąca złotych. Nagrody  finansowe trafią też do nauczycieli laureatów, a nagrody rzeczowe otrzymają szkoły, w których uczą się zwycięzcy.
 
- Postać pani generał Elżbiety Zawackiej jest dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania. Chcemy kontynuować jej dzieło zachęcając młodzież do odkrywania i poznawania historii regionu i związanych z nim ludzi. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki

Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski we współpracy z: Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalanych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie ma zachęcić do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz do dokumentowania lokalnej historii na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domowego archiwum.

Prace konkursowe można składać w dwóch kategoriach:
-szkoły gimnazjalne: esej „wydarzenia” lub „ludzie”, prezentacja multimedialna „wydarzenia” lub „ludzie”,
-szkoły ponadgimnazjalne: esej „wydarzenia” lub „ludzie”, prezentacja multimedialna „wydarzenia” lub „ludzie”.

Opracowania dotyczące „wydarzeń” powinny zawierać relacje uczestników i świadków historycznych wydarzeń żyjących w naszym regionie. Prace dotyczące „ludzi” powinny przedstawiać sylwetki znanych i nieznanych bohaterów historycznych wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim.
Eseje i prezentacje mogą dotyczyć takich wydarzeń z XX wieku jak: Powstanie Wielkopolskie, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wojna obronna Polski oraz walka wyzwoleńcza podczas II wojny światowej, a także działalności opozycji demokratycznej do 1989 roku.

Konkurs to jedno z szeregu przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem postaci generał Elżbiety Zawackiej, legendarnej kurierki Armii Krajowej, odznaczonej Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Profesor Zawacka poświęciła wiele lat swojego życia na gromadzenie materiałów historycznych do dziejów Armii Krajowej i II wojny światowej.
 
Dla laureatów trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii organizator przewidział nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają 3,3 tysiąca złotych brutto, na zdobywców drugiego miejsca czeka po 2,2 tysiąca złotych brutto, a trzeciego 1,1 tysiąca złotych brutto.  Marszałek Województwa przyzna także nagrody finansowe nauczycielom lub opiekunom zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii – 2 tysiące złotych brutto za miejsce pierwsze, 1,5 tysiąca złotych brutto za miejsce drugie i 1 tysiąc złotych brutto za miejsce trzecie. Nagrody rzeczowe o wartości do 2,5 tysiąca złotych brutto trafią także do szkół, w których uczą się  zdobywcy pierwszych miejsc.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 5 marca. Laureatów poznamy 19 marca podczas obchodów 101 urodzin profesor Elżbiety Zawackiej organizowanych w Toruniu.

Prace należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gabinet Marszałka, Wydział Promocji i Informacji Europejskiej, pokój 229 a
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


z dopiskiem: II Wojewódzki konkurs im gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej pod nazwą  „Oni tworzyli naszą historię”.


Szczegółowe informacje na temat konkursu tutaj