główna zawartość
artykuł nr 1

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KŁUŚNO, MICHAŁKI, OKALEWKO

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości KŁUŚNO, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Kłuśno na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Kłuśno”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
     
 Wójt  
         (-) Szymon Zalewski
 

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 


Z A W I A D O M I E N I E
 
Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości MICHAŁKI, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1100 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Michałki na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Michałki”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
     
 Wójt  
         (-) Szymon Zalewski
 

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości OKALEWKO, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1200 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Okalewko na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Okalewko”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
     
 Wójt  
         (-) Szymon Zalewski