główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN868388
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ117073
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 117073
   Charakterystyka 5658
   Aktualności 5910
     2019 rok 390
     2018 rok 793
     2017 rok 609
     2016 rok 2324
     2015 rok 9584
    ›    2010 rok 5658
    ›    2011 rok 4149
    ›    2012 rok 3444
    ›    2013 rok 5544
    ›    2014 rok 4361
     2010 - 2014 859
Organy
   Wójt Gminy 6416
   Rada Gminy 8556
   Komisje Rady Gminy 1954
     Składy Komisji Rady Gminy 4189
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 655
    ›    2014 r. 455
    ›    2015 r. 417
    ›    2016 r. 464
    ›    2017 r. 275
    ›    2018 r. 122
    ›    2019 r. 32
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2804
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4080
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3517
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 566
    ›    2007 rok 1807
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 4598
    ›    2012 rok 2232
    ›    2013 rok 2327
    ›    2014 rok 2225
    ›    2015 rok 1972
    ›    2016 rok 1351
    ›    2017 rok 914
    ›    2018 rok 585
    ›    2019 rok 180
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 134
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 731
     Imienne wykazy głosowań radnych 41
    ›    2018 r. 37
    ›    2019 r. 66
     Interpelacje i zapytania radnych 45
   Uchwały Rady Gminy 6471
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 237
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 719
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 965
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1473
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 1997
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2310
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3285
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 2930
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 2871
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3141
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 2968
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 2842
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2125
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 1897
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 1896
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1734
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2694
   Zarządzenia Wójta 3533
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1090
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 842
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 895
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 887
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 896
   Budżet gminy 3058
     Budżet gminy na 2019 rok 112
     Budżet gminy na 2018 rok 335
     Budżet gminy na 2017 rok 551
     Budżet gminy na 2016 rok 805
     Budżet gminy na 2015 rok 955
     Budżet gminy na 2014 rok 1070
     Budżet gminy na 2013 rok 1021
     Budżet gminy na 2012 rok 1229
     Budżet gminy na 2011 rok 1346
     Budżet gminy na 2010 rok 1178
     Budżet gminy na 2009 rok 1270
     Budżet gminy na 2008 rok 1056
     Budżet gminy 2003 - 2007 1562
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2675
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1734
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1121
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1505
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1056
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 926
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1254
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 986
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 679
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 555
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 265
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 133
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 29
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3412
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2682
   Podatki i opłaty 2627
     Podatki i opłaty - 2019 rok 82
     Podatki i opłaty - 2018 rok 275
     Podatki i opłaty - 2017 rok 477
     Podatki i opłaty - 2016 rok 860
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1324
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1176
     Podatki i opłaty - 2013 rok 971
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1083
     Podatki i opłaty - 2011 rok 997
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1020
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1116
     Podatki i opłaty 2002 rok 1004
     Wykazy 1089
   Zagospodarowanie przestrzenne 3114
   Warunki zabudowy 9787
   Gospodarka odpadami komunalnymi 5369
     2019 rok 342
     2018 rok 552
     2017 rok 1189
     2016 rok 1432
     2015 rok 2310
     2014 rok 2354
     2013 rok 7838
     2012 rok 2633
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 665
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 197
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 47
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 71
   Ochrona środowiska 822
     Ochrona środowiska - 2018 626
     Ochrona środowiska - 2017 684
     Ochrona środowiska - 2016 1875
     Ochrona środowiska - 2015 1915
     Ochrona środowiska - 2014 1686
     Ochrona środowiska - 2013 1258
     Ochrona środowiska - 2012 1896
     Ochrona środowiska - 2011 2366
     Ochrona środowiska - 2010 3183
     Ochrona środowiska - 2009 3280
     Ochrona środowiska - 2007/2008 861
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2884
Prawo
   Dziennik Ustaw 1628
   Monitor Polski 1449
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 28169
     Przetargi - rok 2019 3326
     Przetargi - rok 2018 13425
     Przetargi - rok 2017 14868
     Przetargi - rok 2016 17974
     Przetargi - rok 2015 18456
     Przetargi - rok 2014 26308
     Przetargi - rok 2013 10075
     Przetargi - rok 2012 10724
     Przetargi - rok 2011 11475
     Przetargi - rok 2010 11180
     Przetargi - rok 2009 57083
     Przetargi - rok 2008 6017
     Przetargi - rok 2007 3494
     Przetargi - rok 2006 3137
     Przetargi - rok 2005 2773
     Przetargi - rok 2004 4306
     Przetargi - rok 2003 3911
   Zaproszenia do składania ofert 582
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 3479
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 3560
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 4790
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 5270
   Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 3517
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 8188
   Szkoła Podstawowa w Janowie 4835
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2730
   Jednostki pomocnicze 3351
   Oświadczenia majątkowe 5478
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 797
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 718
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 898
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2186
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1392
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1623
   Konkursy 6640
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5761
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 738
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6047
     Konkursy ofert 3042
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1139
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1228
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 962
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 895
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 8378
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 797
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 370
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 142
     Pozostałe konkursy 5601
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 122
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 89
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2302
     PPWOW Infomacje ogólne 1143
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 4828
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1196
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1284
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 1291
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 301
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 765
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2063
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2397
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 13718
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok 2946
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok 3129
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok 2156
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok 2070
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok 2053
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok 3738
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok 1649
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok 2660
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2211
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 292
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 751
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1257
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1397
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1142
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 90
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 260
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 100
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 290
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 865
   Wybory samorządowe 2018 r. 2080
   Wybory i referenda 2004-2015 1401
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1214
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1209
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 987
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1288
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2310
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1109
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1379
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1497
     Wybory samorządowe 2010 r. 2253
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1912
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1492
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1615
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1439
     Wybory 2004-2007 3831
   Spisy powszechne 992
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1243
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1445
   Rejestry 2201
   Fundusze Strukturalne 1933
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2521
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 667
    ›    Aktualności 1760
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 849
    ›    - Aktualności 2207
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 861
    ›    Aktualności 7907
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 842
    ›    Aktualności 972
    ›    Zarządzenia 726
    ›    Regulamin BO 656
    ›    Dokumenty do pobrania 812
    ›    Aktualności 1715
    ›    Zarządzenia 964
    ›    Regulamin B O 732
    ›    Dokumenty 761
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 720
     Kontakt 1273
     Linki 850
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 946
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1000
   Pomoc Społeczna 2346
   Świadczenia dla rodziny 3729
     Świadczenie Dobry Start 300+ 413
     Świadczenie wychowawcze 500+ 3381
     Zasiłek rodzinny 1728
     Zasiłek pielegnacyjny 980
     Świadczenia opiekuńcze 1183
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 15
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 16
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1129
     Świadczenie rodzicielskie 13
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 20
     Fundusz alimentacyjny 35
     Karta Dużej Rodziny 36
   Redakcja biuletynu 2628