logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 809775
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 109363
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
 Strona główna   109363
 Charakterystyka   5316
 Aktualności   5398
  2018 rok   256
  2017 rok   438
  2016 rok   2158
  2015 rok   8525
   2010 rok   5513
   2011 rok   3992
   2012 rok   3329
   2013 rok   5263
   2014 rok   4174
  2010 - 2014   793
Organy
 Wójt Gminy   5982
 Rada Gminy   7707
 Komisje Rady Gminy   1724
  Składy Komisji Rady Gminy   3934
  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji   595
   2014 r.   423
   2015 r.   376
   2016 r.   413
   2017 r.   230
   2018 r.   59
Prawo lokalne
 Statut Gminy   2688
 Regulamin Organizacyjny Urzędu   3932
 Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia   3325
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia   4262
  2018 rok   283
  2017 rok   774
  2016 rok   1252
  2015 rok   1862
  2014 rok   2066
  2013 rok   2202
  2012 rok   2118
  2007 rok   1707
 Uchwały Rady Gminy   5921
  Uchwały Rady Gminy 2018 rok   236
  Uchwały Rady Gminy 2017 rok   711
  Uchwały Rady Gminy 2016 rok   1295
  Uchwały Rady Gminy 2015 rok   1812
  Uchwały Rady Gminy 2014 rok   2082
  Uchwały Rady Gminy 2013 rok   3077
  Uchwały Rady Gminy 2012 rok   2789
  Uchwały Rady Gminy 2011 rok   2709
  Uchwały Rady Gminy 2010 rok   2976
  Uchwały Rady Gminy 2009 rok   2813
  Uchwały Rady Gminy 2008 rok   2636
  Uchwały Rady Gminy 2007 rok   1986
  Uchwały Rady Gminy 2006 rok   1768
  Uchwały Rady Gminy 2005 rok   1793
  Uchwały Rady Gminy 2004 rok   1625
  Uchwały Rady 2002 i 2003 rok   2489
 Zarządzenia Wójta   3367
  Zarządzenia Wójta 2007 rok   1033
  Zarządzenia Wójta 2006 rok   797
  Zarządzenia Wójta 2005 rok   850
  Zarządzenia Wójta 2004 rok   842
  Zarządzenia Wójta 2003 rok   842
 Budżet gminy   2846
  Budżet gminy na 2018 rok   224
  Budżet gminy na 2017 rok   484
  Budżet gminy na 2016 rok   750
  Budżet gminy na 2015 rok   887
  Budżet gminy na 2014 rok   1020
  Budżet gminy na 2013 rok   981
  Budżet gminy na 2012 rok   1186
  Budżet gminy na 2011 rok   1303
  Budżet gminy na 2010 rok   1142
  Budżet gminy na 2009 rok   1228
  Budżet gminy na 2008 rok   1021
  Budżet gminy 2003 - 2007   1476
 Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu   2534
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008   1652
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok   1092
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok   1471
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok   1022
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok   889
  Sprawozdania z wykonania budżetu   1158
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok   944
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok   645
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok   520
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok   220
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok   73
  Informacje półroczne z wykonania budżetu   3174
  Informacje kwartalne z wykonania budżetu   2506
 Podatki i opłaty    2452
  Podatki i opłaty - 2018 rok   180
  Podatki i opłaty - 2017 rok   432
  Podatki i opłaty - 2016 rok   800
  Podatki i opłaty - 2015 rok   1268
  Podatki i opłaty - 2014 rok   1109
  Podatki i opłaty - 2013 rok   937
  Podatki i opłaty - 2012 rok   1037
  Podatki i opłaty - 2011 rok   962
  Podatki i opłaty - 2010 rok   977
  Podatki i opłaty - 2009 rok   1074
  Podatki i opłaty 2002 rok   964
  Wykazy   1045
 Zagospodarowanie przestrzenne   2948
 Warunki zabudowy   9135
 Gospodarka odpadami komunalnymi   4984
  2018 rok   398
  2017 rok   1036
  2016 rok   1338
  2015 rok   2178
  2014 rok   2224
  2013 rok   7514
  2012 rok   2514
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia   551
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia   105
 Ochrona środowiska   720
  Ochrona środowiska - 2018   412
  Ochrona środowiska - 2017   516
  Ochrona środowiska - 2016   1612
  Ochrona środowiska - 2015   1766
  Ochrona środowiska - 2014   1562
  Ochrona środowiska - 2013   1227
  Ochrona środowiska - 2012   1816
  Ochrona środowiska - 2011   2248
  Ochrona środowiska - 2010   3027
  Ochrona środowiska - 2009   3087
  Ochrona środowiska - 2007/2008   836
  Ochrona środowiska - 2007/2008   2824
Prawo
 Dziennik Ustaw   1534
 Monitor Polski   1364
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach   25615
  Przetargi - rok 2018   8233
  Przetargi - rok 2017   12971
  Przetargi - rok 2016   16227
  Przetargi - rok 2015   17282
  Przetargi - rok 2014   24491
  Przetargi - rok 2013   9204
  Przetargi - rok 2012   10294
  Przetargi - rok 2011   11085
  Przetargi - rok 2010   10897
  Przetargi - rok 2009   55292
  Przetargi - rok 2008   5808
  Przetargi - rok 2007   3265
  Przetargi - rok 2006   2913
  Przetargi - rok 2005   2588
  Przetargi - rok 2004   3927
  Przetargi - rok 2003   3646
 Zaproszenia do składania ofert   184
  Zaproszenia do składania ofert - rok 2018   627
Jednostki organizacyjne
 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni   3252
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni   4296
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni   4585
 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni   3211
 Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni   7781
 Szkoła Podstawowa w Janowie   3872
Pozostałe
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie   2576
 Jednostki pomocnicze   3124
 Oświadczenia majątkowe   5056
  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok   247
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok   573
  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok   811
  Oświadczenia majątkowe za 2014 rok   2034
  Oświadczenia majątkowe za 2013 rok   1323
  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok   1528
  Oświadczenia majątkowe za 2011 rok   1584
  Oświadczenia majątkowe za 2010 rok   2617
  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok   2033
  Oświadczenia majątkowe za 2008 rok   1555
  Oświadczenia majątkowe za 2007 rok   1504
  Oświadczenia majątkowe za 2006 rok   1392
  Oświadczenia majątkowe za 2005 rok   1185
  Oświadczenia majątkowe za 2004 rok   1286
  Oświadczenia majątkowe za 2003 rok   778
  Oświadczenia majątkowe za 2002 rok   897
 Konkursy   6463
   Konkursy ofert - 2009 rok   5725
   Konkursy ofert - 2008 rok   704
   Konkursy ofert - 2010 rok   6008
  Konkursy ofert   2927
   Konkursy ofert - 2011 rok   1101
   Konkursy ofert - 2012 rok   1190
   Konkursy ofert - 2013 rok   928
   Konkursy ofert - 2014 rok   862
   Konkursy ofert - 2015 rok   7414
   Konkursy ofert - 2016 rok   753
   Konkursy ofert - 2017 rok   314
   Konkursy ofert - 2018 rok   53
  Pozostałe konkursy   5489
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   38
  Informacja o jakości wody - 2018 r.   29
 PPWOW Program Integracji Społecznej   2235
  PPWOW Infomacje ogólne    1092
  Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej   4549
  Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia   1145
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży    1123
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok   124
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok   215
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok   717
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok   2013
 Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym   2275
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze    13224
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok   2733
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok   3043
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok   2100
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok   2019
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok   2000
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok   3667
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok   1602
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok   2586
 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół   2084
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok   222
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok   705
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok   1204
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok   1361
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok   1101
 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich   74
  Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r.   128
  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r.   789
 Wybory samorządowe 2018 r.   754
 Wybory i referenda 2004-2015   1337
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   1163
  Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.   1148
  Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.   850
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.   1188
  Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   2231
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.   1047
  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.   1331
  Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.   1343
  Wybory samorządowe 2010 r.   2195
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.   1860
  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.   1449
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.   1570
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.   1392
  Wybory 2004-2007   3646
 Spisy powszechne   930
  Powszechny Spis Rolny 2010 r.   1193
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011   1394
 Rejestry   2105
 Fundusze Strukturalne   1852
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki   2456
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r.   643
   Aktualności   1694
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r.   826
   - Aktualności   2074
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r.   838
   Aktualności   2682
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r.    815
   Aktualności   929
   Zarządzenia   699
   Regulamin BO   628
   Dokumenty do pobrania   776
   Aktualności   1633
   Zarządzenia   914
   Regulamin B O   697
   Dokumenty   729
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r.    697
  Kontakt   1198
  Linki   811
  Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009.   909
  Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim   957
 Pomoc Społeczna   2071
 Świadczenia rodzinne   3443
  Świadczenie Dobry Start 300+   273
  Świadczenie wychowawcze 500+   2884
  Ważne dokumenty   1092
  Akty prawne   915
  Ważne informacje   1600
  Zasiłek rodzinny   1482
  Zasiłek pielegnacyjny   920
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   1152
  Świadczenie pielęgnacyjne   1143
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1014
 Redakcja biuletynu   2384


wersja do druku drukuj