logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 854247
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 114338
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
 Strona główna   114338
 Charakterystyka   5555
 Aktualności   5701
  2019 rok   80
  2018 rok   723
  2017 rok   564
  2016 rok   2289
  2015 rok   9207
   2010 rok   5622
   2011 rok   4112
   2012 rok   3415
   2013 rok   5482
   2014 rok   4321
  2010 - 2014   841
Organy
 Wójt Gminy   6266
 Rada Gminy   8356
 Komisje Rady Gminy   1881
  Składy Komisji Rady Gminy   4127
  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji   633
   2014 r.   446
   2015 r.   406
   2016 r.   454
   2017 r.   267
   2018 r.   111
   2019 r.   2
Prawo lokalne
 Statut Gminy   2775
 Regulamin Organizacyjny Urzędu   4033
 Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia   3461
 Sesje Rady Gminy Świedziebnia   387
   2007 rok   1777
  Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia   4489
   2012 rok   2203
   2013 rok   2295
   2014 rok   2187
   2015 rok   1948
   2016 rok   1328
   2017 rok   879
   2018 rok   556
   2019 rok   72
  Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy   105
  Transmisje obrad sesji Rady Gminy   580
  Imienne wykazy głosowań radnych   12
   2018 r.   14
   2019 r.   10
  Interpelacje i zapytania radnych   13
 Uchwały Rady Gminy   6326
  Uchwały Rady Gminy 2019 rok   117
  Uchwały Rady Gminy 2018 rok   629
  Uchwały Rady Gminy 2017 rok   890
  Uchwały Rady Gminy 2016 rok   1433
  Uchwały Rady Gminy 2015 rok   1953
  Uchwały Rady Gminy 2014 rok   2259
  Uchwały Rady Gminy 2013 rok   3243
  Uchwały Rady Gminy 2012 rok   2894
  Uchwały Rady Gminy 2011 rok   2831
  Uchwały Rady Gminy 2010 rok   3102
  Uchwały Rady Gminy 2009 rok   2919
  Uchwały Rady Gminy 2008 rok   2742
  Uchwały Rady Gminy 2007 rok   2090
  Uchwały Rady Gminy 2006 rok   1865
  Uchwały Rady Gminy 2005 rok   1868
  Uchwały Rady Gminy 2004 rok   1703
  Uchwały Rady 2002 i 2003 rok   2641
 Zarządzenia Wójta   3478
  Zarządzenia Wójta 2007 rok   1076
  Zarządzenia Wójta 2006 rok   829
  Zarządzenia Wójta 2005 rok   887
  Zarządzenia Wójta 2004 rok   876
  Zarządzenia Wójta 2003 rok   881
 Budżet gminy   2980
  Budżet gminy na 2019 rok   43
  Budżet gminy na 2018 rok   307
  Budżet gminy na 2017 rok   532
  Budżet gminy na 2016 rok   782
  Budżet gminy na 2015 rok   918
  Budżet gminy na 2014 rok   1047
  Budżet gminy na 2013 rok   1012
  Budżet gminy na 2012 rok   1220
  Budżet gminy na 2011 rok   1336
  Budżet gminy na 2010 rok   1170
  Budżet gminy na 2009 rok   1259
  Budżet gminy na 2008 rok   1048
  Budżet gminy 2003 - 2007   1540
 Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu   2618
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008   1723
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok   1115
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok   1497
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok   1047
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok   917
  Sprawozdania z wykonania budżetu   1214
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok   979
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok   671
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok   547
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok   256
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok   116
  Informacje półroczne z wykonania budżetu   3354
  Informacje kwartalne z wykonania budżetu   2647
 Podatki i opłaty    2565
  Podatki i opłaty - 2019 rok   39
  Podatki i opłaty - 2018 rok   251
  Podatki i opłaty - 2017 rok   462
  Podatki i opłaty - 2016 rok   838
  Podatki i opłaty - 2015 rok   1308
  Podatki i opłaty - 2014 rok   1152
  Podatki i opłaty - 2013 rok   962
  Podatki i opłaty - 2012 rok   1070
  Podatki i opłaty - 2011 rok   987
  Podatki i opłaty - 2010 rok   1004
  Podatki i opłaty - 2009 rok   1101
  Podatki i opłaty 2002 rok   989
  Wykazy   1072
 Zagospodarowanie przestrzenne   3075
 Warunki zabudowy   9584
 Gospodarka odpadami komunalnymi   5191
  2019 rok   115
  2018 rok   517
  2017 rok   1144
  2016 rok   1408
  2015 rok   2265
  2014 rok   2318
  2013 rok   7752
  2012 rok   2609
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia   606
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia   172
  Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   32
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe   44
 Ochrona środowiska   781
  Ochrona środowiska - 2018   552
  Ochrona środowiska - 2017   625
  Ochrona środowiska - 2016   1770
  Ochrona środowiska - 2015   1873
  Ochrona środowiska - 2014   1636
  Ochrona środowiska - 2013   1249
  Ochrona środowiska - 2012   1873
  Ochrona środowiska - 2011   2323
  Ochrona środowiska - 2010   3133
  Ochrona środowiska - 2009   3222
  Ochrona środowiska - 2007/2008   855
  Ochrona środowiska - 2007/2008   2857
Prawo
 Dziennik Ustaw   1600
 Monitor Polski   1427
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach   27325
  Przetargi - rok 2019   1115
  Przetargi - rok 2018   12112
  Przetargi - rok 2017   14275
  Przetargi - rok 2016   17394
  Przetargi - rok 2015   18023
  Przetargi - rok 2014   25736
  Przetargi - rok 2013   9988
  Przetargi - rok 2012   10614
  Przetargi - rok 2011   11364
  Przetargi - rok 2010   11109
  Przetargi - rok 2009   56509
  Przetargi - rok 2008   5956
  Przetargi - rok 2007   3430
  Przetargi - rok 2006   3069
  Przetargi - rok 2005   2718
  Przetargi - rok 2004   4231
  Przetargi - rok 2003   3843
 Zaproszenia do składania ofert   440
  Zaproszenia do składania ofert - rok 2018   2387
Jednostki organizacyjne
 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni   3473
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni   4648
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni   5068
 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni   3439
 Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni   8041
 Szkoła Podstawowa w Janowie   4203
Pozostałe
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie   2695
 Jednostki pomocnicze   3264
 Oświadczenia majątkowe   5321
  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok   590
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok   675
  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok   875
  Oświadczenia majątkowe za 2014 rok   2148
  Oświadczenia majątkowe za 2013 rok   1373
  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok   1597
  Oświadczenia majątkowe za 2011 rok   1635
  Oświadczenia majątkowe za 2010 rok   2707
  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok   2097
  Oświadczenia majątkowe za 2008 rok   1621
  Oświadczenia majątkowe za 2007 rok   1557
  Oświadczenia majątkowe za 2006 rok   1445
  Oświadczenia majątkowe za 2005 rok   1241
  Oświadczenia majątkowe za 2004 rok   1354
  Oświadczenia majątkowe za 2003 rok   797
  Oświadczenia majątkowe za 2002 rok   920
 Konkursy   6582
   Konkursy ofert - 2009 rok   5754
   Konkursy ofert - 2008 rok   731
   Konkursy ofert - 2010 rok   6039
  Konkursy ofert   3012
   Konkursy ofert - 2011 rok   1130
   Konkursy ofert - 2012 rok   1219
   Konkursy ofert - 2013 rok   956
   Konkursy ofert - 2014 rok   889
   Konkursy ofert - 2015 rok   8020
   Konkursy ofert - 2016 rok   789
   Konkursy ofert - 2017 rok   362
   Konkursy ofert - 2018 rok   127
  Pozostałe konkursy   5564
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   88
  Informacja o jakości wody - 2018 r.   73
 PPWOW Program Integracji Społecznej   2282
  PPWOW Infomacje ogólne    1135
  Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej   4766
  Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia   1186
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży    1250
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok   753
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok   281
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok   760
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok   2047
 Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym   2365
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze    13546
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok   2879
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok   3097
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok   2137
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok   2052
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok   2037
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok   3712
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok   1638
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok   2631
 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół   2160
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok   267
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok   736
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok   1247
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok   1389
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok   1129
 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich   161
  Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r.   228
  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r.   846
 Wybory samorządowe 2018 r.   1960
 Wybory i referenda 2004-2015   1383
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   1201
  Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.   1193
  Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.   935
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.   1233
  Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   2288
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.   1089
  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.   1368
  Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.   1434
  Wybory samorządowe 2010 r.   2238
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.   1901
  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.   1482
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.   1602
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.   1426
  Wybory 2004-2007   3778
 Spisy powszechne   974
  Powszechny Spis Rolny 2010 r.   1227
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011   1431
 Rejestry   2178
 Fundusze Strukturalne   1913
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki   2505
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r.   663
   Aktualności   1747
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r.   845
   - Aktualności   2181
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r.   856
   Aktualności   2785
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r.    837
   Aktualności   961
   Zarządzenia   721
   Regulamin BO   650
   Dokumenty do pobrania   805
   Aktualności   1695
   Zarządzenia   955
   Regulamin B O   726
   Dokumenty   755
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r.    715
  Kontakt   1257
  Linki   843
  Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009.   938
  Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim   990
 Pomoc Społeczna   2277
 Świadczenia dla rodziny   3609
  Świadczenie Dobry Start 300+   372
  Świadczenie wychowawcze 500+   3286
  Zasiłek rodzinny   1633
  Zasiłek pielegnacyjny   952
  Świadczenie pielęgnacyjne   1168
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1102
 Redakcja biuletynu   2552


wersja do druku drukuj