główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN910107
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ122441
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 122441
   Charakterystyka 5826
   Aktualności 6300
     2019 rok 762
     2018 rok 858
     2017 rok 692
     2016 rok 2352
     2015 rok 10198
    ›    2010 rok 5713
    ›    2011 rok 4207
    ›    2012 rok 3472
    ›    2013 rok 5633
    ›    2014 rok 4416
     2010 - 2014 871
Organy
   Wójt Gminy 6726
   Rada Gminy 8846
   Komisje Rady Gminy 2051
     Składy Komisji Rady Gminy 4284
     Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji 705
    ›    2014 r. 474
    ›    2015 r. 435
    ›    2016 r. 481
    ›    2017 r. 289
    ›    2018 r. 151
    ›    2019 r. 110
Prawo lokalne
   Statut Gminy 2860
   Regulamin Organizacyjny Urzędu 4229
   Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia 3584
   Sesje Rady Gminy Świedziebnia 835
    ›    2007 rok 1839
     Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia 4763
    ›    2012 rok 2290
    ›    2013 rok 2376
    ›    2014 rok 2293
    ›    2015 rok 2017
    ›    2016 rok 1398
    ›    2017 rok 964
    ›    2018 rok 650
    ›    2019 rok 331
     Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 149
     Transmisje obrad sesji Rady Gminy 1136
     Imienne wykazy głosowań radnych 87
    ›    2018 r. 71
    ›    2019 r. 164
     Interpelacje i zapytania radnych 69
   Uchwały Rady Gminy 6635
     Uchwały Rady Gminy 2019 rok 402
     Uchwały Rady Gminy 2018 rok 833
     Uchwały Rady Gminy 2017 rok 1015
     Uchwały Rady Gminy 2016 rok 1514
     Uchwały Rady Gminy 2015 rok 2038
     Uchwały Rady Gminy 2014 rok 2358
     Uchwały Rady Gminy 2013 rok 3318
     Uchwały Rady Gminy 2012 rok 2964
     Uchwały Rady Gminy 2011 rok 2907
     Uchwały Rady Gminy 2010 rok 3173
     Uchwały Rady Gminy 2009 rok 2997
     Uchwały Rady Gminy 2008 rok 2879
     Uchwały Rady Gminy 2007 rok 2163
     Uchwały Rady Gminy 2006 rok 1913
     Uchwały Rady Gminy 2005 rok 1914
     Uchwały Rady Gminy 2004 rok 1754
     Uchwały Rady 2002 i 2003 rok 2743
   Zarządzenia Wójta 3623
     Zarządzenia Wójta 2007 rok 1134
     Zarządzenia Wójta 2006 rok 872
     Zarządzenia Wójta 2005 rok 914
     Zarządzenia Wójta 2004 rok 904
     Zarządzenia Wójta 2003 rok 926
   Budżet gminy 3134
     Budżet gminy na 2019 rok 185
     Budżet gminy na 2018 rok 379
     Budżet gminy na 2017 rok 582
     Budżet gminy na 2016 rok 818
     Budżet gminy na 2015 rok 973
     Budżet gminy na 2014 rok 1086
     Budżet gminy na 2013 rok 1039
     Budżet gminy na 2012 rok 1240
     Budżet gminy na 2011 rok 1363
     Budżet gminy na 2010 rok 1191
     Budżet gminy na 2009 rok 1284
     Budżet gminy na 2008 rok 1068
     Budżet gminy 2003 - 2007 1584
   Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2731
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008 1755
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 1154
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 1531
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1077
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 946
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1311
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 1010
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 698
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 578
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 280
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 174
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 166
     Informacje półroczne z wykonania budżetu 3474
     Informacje kwartalne z wykonania budżetu 2726
     Sprawozdania finansowe 23
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia 34
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia 34
   Podatki i opłaty 2731
     Podatki i opłaty - 2019 rok 118
     Podatki i opłaty - 2018 rok 314
     Podatki i opłaty - 2017 rok 504
     Podatki i opłaty - 2016 rok 878
     Podatki i opłaty - 2015 rok 1336
     Podatki i opłaty - 2014 rok 1191
     Podatki i opłaty - 2013 rok 986
     Podatki i opłaty - 2012 rok 1102
     Podatki i opłaty - 2011 rok 1019
     Podatki i opłaty - 2010 rok 1042
     Podatki i opłaty - 2009 rok 1132
     Podatki i opłaty 2002 rok 1033
     Wykazy 1106
   Zagospodarowanie przestrzenne 3183
   Warunki zabudowy 10058
   Gospodarka odpadami komunalnymi 5537
     2019 rok 572
     2018 rok 616
     2017 rok 1253
     2016 rok 1458
     2015 rok 2377
     2014 rok 2393
     2013 rok 7945
     2012 rok 2660
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia 695
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia 210
     Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 119
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe 96
   Ochrona środowiska 889
     Ochrona środowiska - 2019 75
     Ochrona środowiska - 2018 715
     Ochrona środowiska - 2017 770
     Ochrona środowiska - 2016 1959
     Ochrona środowiska - 2015 1951
     Ochrona środowiska - 2014 1727
     Ochrona środowiska - 2013 1286
     Ochrona środowiska - 2012 1918
     Ochrona środowiska - 2011 2448
     Ochrona środowiska - 2010 3209
     Ochrona środowiska - 2009 3314
     Ochrona środowiska - 2007/2008 871
     Ochrona środowiska - 2007/2008 2898
   Raport o stanie Gminy Świedziebnia 55
     Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2018 rok 23
Prawo
   Dziennik Ustaw 1658
   Monitor Polski 1479
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 29830
     Przetargi - rok 2019 7183
     Przetargi - rok 2018 15818
     Przetargi - rok 2017 16086
     Przetargi - rok 2016 19063
     Przetargi - rok 2015 19073
     Przetargi - rok 2014 27372
     Przetargi - rok 2013 10140
     Przetargi - rok 2012 10806
     Przetargi - rok 2011 11686
     Przetargi - rok 2010 11225
     Przetargi - rok 2009 58155
     Przetargi - rok 2008 6058
     Przetargi - rok 2007 3530
     Przetargi - rok 2006 3182
     Przetargi - rok 2005 2811
     Przetargi - rok 2004 4348
     Przetargi - rok 2003 3945
   Zaproszenia do składania ofert 833
     Zaproszenia do składania ofert - rok 2018 5691
Jednostki organizacyjne
   Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni 3785
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni 5217
   Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 5501
   Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni 3724
   Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni 8529
   Szkoła Podstawowa w Janowie 5350
Wybory i referenda
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 51
   Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. 134
   Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 440
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 344
     Wybory Sołtysów oraz wybory Rad Sołeckich - 2019 r. 138
     Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r. 323
     Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r. 893
   Wybory samorządowe 2018 r. 2228
   Wybory i referenda 2004-2015 1451
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1235
     Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1220
     Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r. 1002
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1311
     Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2335
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1135
     Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1390
     Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r. 1516
     Wybory samorządowe 2010 r. 2266
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 1928
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 1510
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r. 1634
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r. 1478
     Wybory 2004-2007 3853
Pozostałe
   Jak załatwić sprawę w Urzędzie 2788
   Jednostki pomocnicze 3552
   Oświadczenia majątkowe 5748
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 456
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1005
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 785
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 928
     Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2226
     Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1409
     Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1650
   Konkursy 6895
    ›    Konkursy ofert - 2009 rok 5781
    ›    Konkursy ofert - 2008 rok 757
    ›    Konkursy ofert - 2010 rok 6069
    ›    Konkursy ofert - 2019 rok 3207
    ›    Konkursy ofert - 2011 rok 1159
    ›    Konkursy ofert - 2012 rok 1259
    ›    Konkursy ofert - 2013 rok 977
    ›    Konkursy ofert - 2014 rok 912
    ›    Konkursy ofert - 2015 rok 8996
    ›    Konkursy ofert - 2016 rok 816
    ›    Konkursy ofert - 2017 rok 399
    ›    Konkursy ofert - 2018 rok 208
     Konkursy ofert 63
     Pozostałe konkursy 5704
   Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 153
     Informacja o jakości wody - 2018 r. 99
   PPWOW Program Integracji Społecznej 2329
     PPWOW Infomacje ogólne 1163
     Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej 4868
     Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia 1213
   Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 58
     Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świedziebnia przeznaczonych do dzierżawy - 2019 rok 25
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1338
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok 2368
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok 321
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok 781
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok 2079
   Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2453
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 14181
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok 3071
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok 3180
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok 2183
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok 2091
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok 2076
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok 3760
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok 1681
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok 2689
   Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 2347
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2019 rok 137
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok 338
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok 780
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok 1311
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok 1423
     Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok 1174
   Spisy powszechne 1020
     Powszechny Spis Rolny 2010 r. 1257
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1462
   Rejestry 2249
   Fundusze Strukturalne 1985
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2552
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r. 677
    ›    Aktualności 1788
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r. 863
    ›    - Aktualności 2260
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r. 873
    ›    Aktualności 7970
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r. 852
    ›    Aktualności 1007
    ›    Zarządzenia 746
    ›    Regulamin BO 679
    ›    Dokumenty do pobrania 847
    ›    Aktualności 1780
    ›    Zarządzenia 991
    ›    Regulamin B O 749
    ›    Dokumenty 792
     Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r. 732
     Kontakt 1300
     Linki 860
     Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009. 955
     Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1021
   Pomoc Społeczna 2447
   Świadczenia dla rodziny 3938
     Świadczenie Dobry Start 300+ 567
     Świadczenie wychowawcze 500+ 3676
     Zasiłek rodzinny 1822
     Zasiłek pielegnacyjny 1005
     Świadczenia opiekuńcze 1203
    ›    świadczenie pielęgnacyjne 41
    ›    specjalny zasiłek opiekuńczy 36
     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1152
     Świadczenie rodzicielskie 29
     Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 42
     Fundusz alimentacyjny 56
     Karta Dużej Rodziny 102
   Redakcja biuletynu 2721