logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 790427
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 106967
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
 Strona główna   106967
 Charakterystyka   5261
 Aktualności   5307
  2018 rok   120
  2017 rok   418
  2016 rok   2132
  2015 rok   8224
   2010 rok   5418
   2011 rok   3959
   2012 rok   3304
   2013 rok   5202
   2014 rok   4130
  2010 - 2014   786
Organy
 Wójt Gminy   5886
 Rada Gminy   7584
 Komisje Rady Gminy   1680
  Składy Komisji Rady Gminy   3889
  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji   587
   2014 r.   415
   2015 r.   367
   2016 r.   404
   2017 r.   221
   2018 r.   43
Prawo lokalne
 Statut Gminy   2660
 Regulamin Organizacyjny Urzędu   3896
 Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia   3281
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia   4200
  2018 rok   212
  2017 rok   744
  2016 rok   1228
  2015 rok   1832
  2014 rok   2038
  2013 rok   2176
  2012 rok   2100
  2007 rok   1687
 Uchwały Rady Gminy   5828
  Uchwały Rady Gminy 2018 rok   141
  Uchwały Rady Gminy 2017 rok   652
  Uchwały Rady Gminy 2016 rok   1270
  Uchwały Rady Gminy 2015 rok   1784
  Uchwały Rady Gminy 2014 rok   2036
  Uchwały Rady Gminy 2013 rok   3028
  Uchwały Rady Gminy 2012 rok   2775
  Uchwały Rady Gminy 2011 rok   2679
  Uchwały Rady Gminy 2010 rok   2937
  Uchwały Rady Gminy 2009 rok   2782
  Uchwały Rady Gminy 2008 rok   2600
  Uchwały Rady Gminy 2007 rok   1962
  Uchwały Rady Gminy 2006 rok   1741
  Uchwały Rady Gminy 2005 rok   1763
  Uchwały Rady Gminy 2004 rok   1600
  Uchwały Rady 2002 i 2003 rok   2445
 Zarządzenia Wójta   3326
  Zarządzenia Wójta 2007 rok   1027
  Zarządzenia Wójta 2006 rok   789
  Zarządzenia Wójta 2005 rok   841
  Zarządzenia Wójta 2004 rok   834
  Zarządzenia Wójta 2003 rok   836
 Budżet gminy   2791
  Budżet gminy na 2018 rok   163
  Budżet gminy na 2017 rok   471
  Budżet gminy na 2016 rok   741
  Budżet gminy na 2015 rok   875
  Budżet gminy na 2014 rok   1008
  Budżet gminy na 2013 rok   969
  Budżet gminy na 2012 rok   1177
  Budżet gminy na 2011 rok   1293
  Budżet gminy na 2010 rok   1135
  Budżet gminy na 2009 rok   1218
  Budżet gminy na 2008 rok   1011
  Budżet gminy 2003 - 2007   1457
 Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu   2480
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008   1640
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok   1084
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok   1466
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok   1017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok   881
  Sprawozdania z wykonania budżetu   1123
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok   933
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok   636
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok   509
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok   207
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok   46
  Informacje półroczne z wykonania budżetu   3114
  Informacje kwartalne z wykonania budżetu   2470
 Podatki i opłaty    2412
  Podatki i opłaty - 2018 rok   145
  Podatki i opłaty - 2017 rok   425
  Podatki i opłaty - 2016 rok   792
  Podatki i opłaty - 2015 rok   1256
  Podatki i opłaty - 2014 rok   1094
  Podatki i opłaty - 2013 rok   930
  Podatki i opłaty - 2012 rok   1026
  Podatki i opłaty - 2011 rok   956
  Podatki i opłaty - 2010 rok   967
  Podatki i opłaty - 2009 rok   1060
  Podatki i opłaty 2002 rok   954
  Wykazy   1035
 Zagospodarowanie przestrzenne   2910
 Warunki zabudowy   8974
 Gospodarka odpadami komunalnymi   4897
  2018 rok   315
  2017 rok   998
  2016 rok   1327
  2015 rok   2152
  2014 rok   2198
  2013 rok   7454
  2012 rok   2492
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia   528
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia   87
 Ochrona środowiska   692
  Ochrona środowiska - 2018   322
  Ochrona środowiska - 2017   464
  Ochrona środowiska - 2016   1537
  Ochrona środowiska - 2015   1731
  Ochrona środowiska - 2014   1535
  Ochrona środowiska - 2013   1221
  Ochrona środowiska - 2012   1795
  Ochrona środowiska - 2011   2196
  Ochrona środowiska - 2010   2989
  Ochrona środowiska - 2009   3037
  Ochrona środowiska - 2007/2008   834
  Ochrona środowiska - 2007/2008   2816
Prawo
 Dziennik Ustaw   1515
 Monitor Polski   1349
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach   24876
  Przetargi - rok 2018   6470
  Przetargi - rok 2017   12440
  Przetargi - rok 2016   15749
  Przetargi - rok 2015   16925
  Przetargi - rok 2014   23967
  Przetargi - rok 2013   9098
  Przetargi - rok 2012   10192
  Przetargi - rok 2011   10973
  Przetargi - rok 2010   10812
  Przetargi - rok 2009   54786
  Przetargi - rok 2008   5755
  Przetargi - rok 2007   3221
  Przetargi - rok 2006   2872
  Przetargi - rok 2005   2545
  Przetargi - rok 2004   3864
  Przetargi - rok 2003   3580
 Zaproszenia do składania ofert   77
  Zaproszenia do składania ofert - rok 2018   88
Jednostki organizacyjne
 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni   3140
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni   4113
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni   4364
 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni   3103
 Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni   7568
 Szkoła Podstawowa w Janowie   3651
Pozostałe
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie   2532
 Jednostki pomocnicze   3060
 Oświadczenia majątkowe   4964
  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok   94
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok   532
  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok   792
  Oświadczenia majątkowe za 2014 rok   1993
  Oświadczenia majątkowe za 2013 rok   1303
  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok   1502
  Oświadczenia majątkowe za 2011 rok   1556
  Oświadczenia majątkowe za 2010 rok   2588
  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok   2004
  Oświadczenia majątkowe za 2008 rok   1532
  Oświadczenia majątkowe za 2007 rok   1482
  Oświadczenia majątkowe za 2006 rok   1368
  Oświadczenia majątkowe za 2005 rok   1166
  Oświadczenia majątkowe za 2004 rok   1263
  Oświadczenia majątkowe za 2003 rok   774
  Oświadczenia majątkowe za 2002 rok   890
 Konkursy   6431
   Konkursy ofert - 2009 rok   5720
   Konkursy ofert - 2008 rok   701
   Konkursy ofert - 2010 rok   5999
  Konkursy ofert   2911
   Konkursy ofert - 2011 rok   1093
   Konkursy ofert - 2012 rok   1183
   Konkursy ofert - 2013 rok   921
   Konkursy ofert - 2014 rok   859
   Konkursy ofert - 2015 rok   7119
   Konkursy ofert - 2016 rok   745
   Konkursy ofert - 2017 rok   304
   Konkursy ofert - 2018 rok   33
  Pozostałe konkursy   5468
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   21
  Informacja o jakości wody - 2018 r.   16
 PPWOW Program Integracji Społecznej   2221
  PPWOW Infomacje ogólne    1082
  Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej   4487
  Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia   1131
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży    1096
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok   81
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok   200
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok   709
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok   2005
 Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym   2255
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze    13097
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok   2638
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok   3026
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok   2088
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok   2008
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok   1989
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok   3652
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok   1593
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok   2572
 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół   2068
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok   211
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok   695
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok   1193
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok   1352
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok   1092
 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich   46
  Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r.   51
  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r.   775
 Wybory samorządowe 2018 r.   170
 Wybory i referenda 2004-2015   1302
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   1148
  Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.   1130
  Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.   839
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.   1179
  Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   2195
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.   1034
  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.   1321
  Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.   1287
  Wybory samorządowe 2010 r.   2170
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.   1851
  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.   1440
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.   1560
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.   1379
  Wybory 2004-2007   3595
 Spisy powszechne   914
  Powszechny Spis Rolny 2010 r.   1182
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011   1385
 Rejestry   2083
 Fundusze Strukturalne   1832
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki   2441
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r.   640
   Aktualności   1681
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r.   824
   - Aktualności   2046
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r.   834
   Aktualności   2660
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r.    811
   Aktualności   918
   Zarządzenia   694
   Regulamin BO   622
   Dokumenty do pobrania   768
   Aktualności   1619
   Zarządzenia   906
   Regulamin B O   692
   Dokumenty   723
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r.    694
  Kontakt   1182
  Linki   805
  Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009.   901
  Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim   947
 Pomoc Społeczna   1975
 Świadczenia rodzinne   3319
  Świadczenie Dobry Start 300+   58
  Świadczenie wychowawcze 500+   1200
  Ważne dokumenty   1086
  Akty prawne   906
  Ważne informacje   1582
  Zasiłek rodzinny   1446
  Zasiłek pielegnacyjny   912
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   1134
  Świadczenie pielęgnacyjne   1139
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1006
 Redakcja biuletynu   2333


wersja do druku drukuj