logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 834234
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 111756
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
 Strona główna   111756
 Charakterystyka   5404
 Aktualności   5576
  2018 rok   570
  2017 rok   494
  2016 rok   2217
  2015 rok   8861
   2010 rok   5561
   2011 rok   4054
   2012 rok   3370
   2013 rok   5381
   2014 rok   4242
  2010 - 2014   807
Organy
 Wójt Gminy   6162
 Rada Gminy   8151
 Komisje Rady Gminy   1815
  Składy Komisji Rady Gminy   4030
  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji   616
   2014 r.   436
   2015 r.   393
   2016 r.   437
   2017 r.   251
   2018 r.   90
Prawo lokalne
 Statut Gminy   2730
 Regulamin Organizacyjny Urzędu   3981
 Dokumenty strategiczne Gminy Świedziebnia   3391
 Sesje Rady Gminy Świedziebnia   197
   2007 rok   1753
  Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia   4397
   2012 rok   2175
   2013 rok   2260
   2014 rok   2141
   2015 rok   1915
   2016 rok   1298
   2017 rok   840
   2018 rok   465
  Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy   61
  Transmisje obrad sesji Rady Gminy   409
 Uchwały Rady Gminy   6113
  Uchwały Rady Gminy 2018 rok   415
  Uchwały Rady Gminy 2017 rok   812
  Uchwały Rady Gminy 2016 rok   1371
  Uchwały Rady Gminy 2015 rok   1889
  Uchwały Rady Gminy 2014 rok   2174
  Uchwały Rady Gminy 2013 rok   3161
  Uchwały Rady Gminy 2012 rok   2842
  Uchwały Rady Gminy 2011 rok   2766
  Uchwały Rady Gminy 2010 rok   3045
  Uchwały Rady Gminy 2009 rok   2866
  Uchwały Rady Gminy 2008 rok   2687
  Uchwały Rady Gminy 2007 rok   2043
  Uchwały Rady Gminy 2006 rok   1823
  Uchwały Rady Gminy 2005 rok   1830
  Uchwały Rady Gminy 2004 rok   1666
  Uchwały Rady 2002 i 2003 rok   2575
 Zarządzenia Wójta   3415
  Zarządzenia Wójta 2007 rok   1053
  Zarządzenia Wójta 2006 rok   813
  Zarządzenia Wójta 2005 rok   867
  Zarządzenia Wójta 2004 rok   858
  Zarządzenia Wójta 2003 rok   863
 Budżet gminy   2902
  Budżet gminy na 2018 rok   271
  Budżet gminy na 2017 rok   508
  Budżet gminy na 2016 rok   766
  Budżet gminy na 2015 rok   904
  Budżet gminy na 2014 rok   1033
  Budżet gminy na 2013 rok   995
  Budżet gminy na 2012 rok   1205
  Budżet gminy na 2011 rok   1319
  Budżet gminy na 2010 rok   1155
  Budżet gminy na 2009 rok   1245
  Budżet gminy na 2008 rok   1035
  Budżet gminy 2003 - 2007   1511
 Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu   2575
   Sprawozdania z wykonania budżetu 2003-2008   1695
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok   1105
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok   1485
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok   1035
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok   904
  Sprawozdania z wykonania budżetu   1191
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok   967
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok   659
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok   535
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok   243
   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok   100
  Informacje półroczne z wykonania budżetu   3271
  Informacje kwartalne z wykonania budżetu   2572
 Podatki i opłaty    2492
  Podatki i opłaty - 2018 rok   222
  Podatki i opłaty - 2017 rok   447
  Podatki i opłaty - 2016 rok   820
  Podatki i opłaty - 2015 rok   1290
  Podatki i opłaty - 2014 rok   1130
  Podatki i opłaty - 2013 rok   950
  Podatki i opłaty - 2012 rok   1054
  Podatki i opłaty - 2011 rok   975
  Podatki i opłaty - 2010 rok   990
  Podatki i opłaty - 2009 rok   1088
  Podatki i opłaty 2002 rok   977
  Wykazy   1059
 Zagospodarowanie przestrzenne   3011
 Warunki zabudowy   9330
 Gospodarka odpadami komunalnymi   5077
  2019 rok   18
  2018 rok   480
  2017 rok   1095
  2016 rok   1374
  2015 rok   2221
  2014 rok   2272
  2013 rok   7644
  2012 rok   2560
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świedziebnia   584
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świedziebnia   139
  Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   15
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe   17
 Ochrona środowiska   746
  Ochrona środowiska - 2018   486
  Ochrona środowiska - 2017   573
  Ochrona środowiska - 2016   1697
  Ochrona środowiska - 2015   1822
  Ochrona środowiska - 2014   1599
  Ochrona środowiska - 2013   1235
  Ochrona środowiska - 2012   1844
  Ochrona środowiska - 2011   2287
  Ochrona środowiska - 2010   3077
  Ochrona środowiska - 2009   3153
  Ochrona środowiska - 2007/2008   844
  Ochrona środowiska - 2007/2008   2839
Prawo
 Dziennik Ustaw   1562
 Monitor Polski   1390
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach   26491
  Przetargi - rok 2018   10298
  Przetargi - rok 2017   13641
  Przetargi - rok 2016   16830
  Przetargi - rok 2015   17647
  Przetargi - rok 2014   25128
  Przetargi - rok 2013   9389
  Przetargi - rok 2012   10442
  Przetargi - rok 2011   11242
  Przetargi - rok 2010   11003
  Przetargi - rok 2009   55914
  Przetargi - rok 2008   5883
  Przetargi - rok 2007   3342
  Przetargi - rok 2006   2993
  Przetargi - rok 2005   2652
  Przetargi - rok 2004   4034
  Przetargi - rok 2003   3735
 Zaproszenia do składania ofert   309
  Zaproszenia do składania ofert - rok 2018   1300
Jednostki organizacyjne
 Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni   3363
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni   4492
 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni   4812
 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni   3341
 Szkoła Podstawowa im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni   7915
 Szkoła Podstawowa w Janowie   4071
Pozostałe
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie   2625
 Jednostki pomocnicze   3193
 Oświadczenia majątkowe   5204
  Oświadczenia majątkowe za 2017 rok   441
  Oświadczenia majątkowe za 2016 rok   624
  Oświadczenia majątkowe za 2015 rok   852
  Oświadczenia majątkowe za 2014 rok   2091
  Oświadczenia majątkowe za 2013 rok   1349
  Oświadczenia majątkowe za 2012 rok   1564
  Oświadczenia majątkowe za 2011 rok   1611
  Oświadczenia majątkowe za 2010 rok   2657
  Oświadczenia majątkowe za 2009 rok   2061
  Oświadczenia majątkowe za 2008 rok   1587
  Oświadczenia majątkowe za 2007 rok   1532
  Oświadczenia majątkowe za 2006 rok   1418
  Oświadczenia majątkowe za 2005 rok   1216
  Oświadczenia majątkowe za 2004 rok   1323
  Oświadczenia majątkowe za 2003 rok   787
  Oświadczenia majątkowe za 2002 rok   906
 Konkursy   6524
   Konkursy ofert - 2009 rok   5737
   Konkursy ofert - 2008 rok   717
   Konkursy ofert - 2010 rok   6022
  Konkursy ofert   2975
   Konkursy ofert - 2011 rok   1115
   Konkursy ofert - 2012 rok   1206
   Konkursy ofert - 2013 rok   940
   Konkursy ofert - 2014 rok   876
   Konkursy ofert - 2015 rok   7720
   Konkursy ofert - 2016 rok   776
   Konkursy ofert - 2017 rok   340
   Konkursy ofert - 2018 rok   93
  Pozostałe konkursy   5524
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   56
  Informacja o jakości wody - 2018 r.   49
 PPWOW Program Integracji Społecznej   2257
  PPWOW Infomacje ogólne    1112
  Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej   4646
  Monitoring Programu Integracji Społecznej w Gminie Świedziebnia   1167
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży    1214
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok   243
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok   256
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok   740
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2008 rok   2031
 Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym   2320
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze    13372
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2017 rok   2815
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok   3068
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze -2015 rok   2118
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2014 rok   2032
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok   2014
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok   3691
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2008 rok   1618
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2009 rok   2607
 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół   2117
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2017 rok   248
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2014 rok   722
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2012 rok   1225
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2010 rok   1375
  Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - 2009 rok   1116
 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich   113
  Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 r.   186
  Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 r.   814
 Wybory samorządowe 2018 r.   1835
 Wybory i referenda 2004-2015   1354
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   1178
  Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.   1169
  Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.   917
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.   1210
  Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   2265
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.   1069
  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.   1349
  Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.   1361
  Wybory samorządowe 2010 r.   2218
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.   1881
  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.   1466
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.   1586
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.   1408
  Wybory 2004-2007   3707
 Spisy powszechne   949
  Powszechny Spis Rolny 2010 r.   1209
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011   1414
 Rejestry   2136
 Fundusze Strukturalne   1881
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki   2478
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2013 r.   653
   Aktualności   1723
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2012 r.   835
   - Aktualności   2141
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2011r.   846
   Aktualności   2748
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2010r.    826
   Aktualności   947
   Zarządzenia   711
   Regulamin BO   639
   Dokumenty do pobrania   792
   Aktualności   1665
   Zarządzenia   938
   Regulamin B O   714
   Dokumenty   741
  Realizacja projektu systemowego "Jesteśmy aktywni" w 2009r.    705
  Kontakt   1225
  Linki   826
  Projekt Nauczyciel uczący się podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009.   923
  Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim   972
 Pomoc Społeczna   2152
 Świadczenia rodzinne   3522
  Świadczenie Dobry Start 300+   326
  Świadczenie wychowawcze 500+   3084
  Ważne dokumenty   1100
  Akty prawne   929
  Ważne informacje   1622
  Zasiłek rodzinny   1557
  Zasiłek pielegnacyjny   936
  Dodatki do zasiłku rodzinnego   1170
  Świadczenie pielęgnacyjne   1155
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   1082
 Redakcja biuletynu   2469


wersja do druku drukuj