główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Pobierz:Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 lutego 2020 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 lutego 2020 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 27 marca 2020 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (dla komitetu wyborczego)

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (dla wyborcy)