główna zawartość
artykuł nr 1

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i wyborów do Rad Sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz:Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i wyborów do rady sołeckiej