główna zawartość
artykuł nr 1

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.

Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Pobierz:Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz:Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Pobierz:Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Pobierz:Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 12 marca 2019 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do uzyskiwania informacji  o wyborach
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 kwietnia 2019 roku o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 kwietnia 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz: Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości i terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a także miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
Pobierz:Postanowienie Nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz:Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz:Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz:Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz:Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz:Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach