główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia - 2018 rok

Pobierz: Uchwała Nr XXXI/154/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości mieszkańców Sołectwa Świedziebnia informacji o zwołaniu zebrania wiejskiego