główna zawartość
artykuł nr 1

GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ŚWIEDZIEBNI

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

87-335 Świedziebnia 51A

Dyrektor

p.o. mgr Piotr Tęgowski

tel. 56 49 476 20

e-mail: swiedziebnia.gimnazjum@interia.pl

serwis www: gimswiedziebnia.edu.pl

Statut Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

 

Dyrektor Gimnazjum przyjmuje interesantów w godz. 800-1300 od poniedziałku do piątku.

Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530.

 

Sposoby załatwiania spraw:

*Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
*Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, elektroniczną.
*Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
*Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.