główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r.

artykuł nr 2

Rekrutacja do OHP na rok szkolny 2020/2021

artykuł nr 3

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2020 r. oraz o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole publiczne

artykuł nr 4

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 5

Informacja o V Powiatowym Kiermaszu Mikołajkowym organizowanym 7 grudnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy