główna zawartość
artykuł nr 26

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 27

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2017 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2017 r.

artykuł nr 28

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2016/2017