główna zawartość
artykuł nr 11

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 12

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2018 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2018 r.

artykuł nr 13

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 14

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 15

Ogłoszenie o statystycznej liczbie dzieci w 2017 r. i o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2017 r.