główna zawartość
artykuł nr 6

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

artykuł nr 7

Ogłoszenie z dnia 29 października 2021 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. i podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r.

Pobierz:

Ogłoszenie z dnia 29 października 2021 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. i podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r.

 

artykuł nr 8

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Pobierz:Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2021/2022
Pobierz:Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

 

artykuł nr 9

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie Gminy Świedziebnia w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. - nr sprawy ZP.331.1.GZEAS.2021

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d2113-ce30-400f-b105-0cdbf9adaa4c

artykuł nr 10

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021r.

Pobierz:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2021 r.