główna zawartość
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Usługa gastronomiczna obejmująca dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Świedziebni

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny gm. Świedziebnia.

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opracowanie projektu budowlanego na sieć wodociągową wraz z przyłączami na wsiach : Zasadki, Okalewko, Mełno gm. Świedziebnia.

artykuł nr 9

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY