główna zawartość
artykuł nr 1

ODWOŁANIE PRZETARGU

Wójt Gminy Świedziebnia odwołuje przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy ogłoszony na dzień 30.10.2003r. ze względu na protest dot. pierwszeństwa jej nabycia.

Wójt
/-/ Zbigniew Gontarski
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Budowa wydzielonego odcinka linii napowietrznej oświetlenia.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Węgiel kostka gat. I.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Węgiel kostka gat. I.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Olej opałowy.