główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę instalacji gazowej i c.o. oraz zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko"

  
Pobierz:Zaproszenie do składania ofert
Pobierz:Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania  ofert- Formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania  ofert- Wzór umowy
Pobierz:Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert-Wykaz osób
Pobierz:Przedmiar robót
Pobierz:Decyzja o pozwoleniu na budowę
Pobierz:STWiORB
Pobierz:Projekt techniczny cz.1
Pobierz:Projekt techniczny cz.2
PobierzProjekt techniczny cz.3
PobierzProjekt techniczny cz.4
PobierzProjekt techniczny cz.5
PobierzProjekt techniczny cz.6
PobierzProjekt techniczny cz.7
PobierzProjekt techniczny cz.8
PobierzProjekt budowlany cz.1
PobierzProjekt budowlany cz.2
PobierzProjekt budowlany cz.3
PobierzProjekt budowlany cz.4
PobierzProjekt budowlany cz.5
PobierzProjekt budowlany cz.6

 

artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świedziebnia” w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Pobierz:Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz:Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik nr 2 - wzór umowy
Pobierz:

Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpeczeństwa

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz:Zapytanie ofertowe
Pobierz:Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków
Pobierz:Zawiadomienie o wyborze oferty

 

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania oferty na "Opracowanie zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia"

Pobierz:Zapytanie ofertowe
Pobierz:Wzór oferty
Pobierz:Unieważnienie postępowania