główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świedziebnia” w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Pobierz:Zaproszenie do złożenia oferty
Pobierz:Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik nr 2 - wzór umowy
Pobierz:

Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpeczeństwa

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PN. "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH,SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG" NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz:Zapytanie ofertowe
Pobierz:Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków
Pobierz:Zawiadomienie o wyborze oferty

 

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania oferty na "Opracowanie zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia"

Pobierz:Zapytanie ofertowe
Pobierz:Wzór oferty
Pobierz:Unieważnienie postępowania