główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko - nr sprawy ZP.271.1.2021

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b5b6420-7909-497b-82c6-1c7504397266

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie Gminy Świedziebnia w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. - nr sprawy ZP.331.1.GZEAS.2021

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d2113-ce30-400f-b105-0cdbf9adaa4c

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 080942C ŚWIEDZIEBNIA-GRANATY

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Pobierz:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni