logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2019
1.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.03.2019r.-31.12.2019r. (10 m-cy).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 09:41

rejestr zmian publikacji »

2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w ŚwiedziebniPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-30 11:24

rejestr zmian publikacji »

3.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz: Załącznik Nr 5 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

 

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 10:48

rejestr zmian publikacji »

4.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 10:45

rejestr zmian publikacji »

5.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R. - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Maria Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Bielicka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-04 13:05

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj