główna zawartość
artykuł nr 16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"

artykuł nr 17

PRZETARG NIEOGRANICZONY "MODERNIZACJA 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz:   Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz:   SIWZ
Pobierz:   Załączniki do SIZW
Pobierz:   Strona tytułowa
Pobierz:   1. Artykuły plastyczne i biurowe
Pobierz:   2. Wyposażenie łazienki
Pobierz:   3. Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości
Pobierz:   4. Place zabaw
Pobierz:   5. Rolety
artykuł nr 18

INFORMACJA O ZAWARCIU U UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "MODERNIZACJĘ 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz:   Ogłoszenie o zawarciu umowy - część 1, część 2,  część 3, część 5, część 6