logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2013
1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)."Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-17 13:58

rejestr zmian publikacji »

2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA (BUDOWA BYSTROTOKU KAMIENNEGO SŁUŻĄCEGO DO STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY)

Pobierz:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)
Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Rzut bystrotoku
Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu
Pobierz:    Przekroje
Pobierz:    Przedmiar robót
Pobierz:    Opis techniczny
Pobierz:    Specyfikacja techniczna


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 10:48

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. "Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r."Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Maria Jolanta Sosnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-16 11:27

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 11:33

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 08:42

rejestr zmian publikacji »

6.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014


Załączniki: Rozmiar:
54.000 KB
141.000 KB
51.500 KB
46.000 KB
41.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 11:41

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na dostawę eko-groszku do Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni oraz do Szkoły Filialnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach w sezonie grzewczym 2013/2014Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-10 09:49

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. 'Dostawa eko-groszku do Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni oraz do Szkoły Filialnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach w sezonie grzewczym 2013/2014'.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-26 13:13

rejestr zmian publikacji »

9.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA (BUDOWA BYSTROTOKU KAMIENNEGO SŁUŻĄCEGO DO STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY)

Pobierz:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie stabilizacji
poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)
Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Rzut bystrotoku
Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu
Pobierz:    Przekroje
Pobierz:    Przedmiar robót
Pobierz:    Opis techniczny
Pobierz:    Specyfikacja techniczna

 

Świedziebnia, 09.09.2013r.

 

ZP.271.6.2013

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

na  zadanie pn. „Wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)”.

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający – Gmina Świedziebnia informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)”.

 

Uzasadnienie

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

                                                                            Wójt

                                                                /-/ Szymon Zalewski

 

 


 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-09 08:54

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ - DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI 1,150 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 34, 86 OBRĘB GRZĘBY

Pobierz: Ogłoszenie o zawarciu umowy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 14:02

rejestr zmian publikacji »

11.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ - DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI 1,150 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 34, 86 OBRĘB GRZĘBY

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystiejszej oferty


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-16 09:30

rejestr zmian publikacji »

12.

NFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANOWO GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Informacja o zawarciu umowy

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 12:00

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU Z WOLNEJ RĘKI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Informacja o zawarciu umowy

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-10 11:53

rejestr zmian publikacji »

14.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU Z WOLNEJ RĘKI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 

Pobierz:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-05 13:24

rejestr zmian publikacji »

15.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANOWO GMINA ŚWIEDZIEBNIAPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 11:12

rejestr zmian publikacji »

16.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ - DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI 1,150 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 34, 86 OBRĘB GRZĘBY

Pobierz:     Ogłoszenie o pzetargu nieograniczonym na Przebudowę - modernizację drogi gminnej- -dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,150 km w miejscowości Grzęby gm. Świedziebnia na działce nr 34, 86 obręb Grzęby
Pobierz:     Secyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia
Pobierz:     Załączniki do Specyfikacji Istotych Waunków Zamówienia
Pobierz:      Przedmiar robót


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 15:23

rejestr zmian publikacji »

17.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW ZAWODOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI PN. "JESTEŚMY AKTYWNI"

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-20 11:42

rejestr zmian publikacji »

18.

WEZWANIE WYKONAWCÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZWIĄZKU Z PRZETARGIEM NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:    Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Pobierz:    Kopia odwołania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
Pobierz:   Informacja o zawarciu umowy


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-15 14:21

rejestr zmian publikacji »

19.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIAPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 13:06

rejestr zmian publikacji »

20.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW ZAWODOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI PN. "JESTEŚMY AKTYWNI"

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieoganiczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla osób biorących udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni pn."Jesteśmy aktywni"
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Załączniki do SIWZ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-19 08:48

rejestr zmian publikacji »

21.

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina Świedziebnia.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-07 12:44

rejestr zmian publikacji »

22.

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo, gmina Świedziebnia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym".

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo, gmina Świedziebnia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym."
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Kosztorys nakadczy (ofertowy)

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-24 14:30

rejestr zmian publikacji »

23.

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia.

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia"
Pobierz: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Wyjaśnienie do SIWZ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-29 12:49

rejestr zmian publikacji »

24.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OKALEWKO, GMINA ŚWIEDZIEBNIA.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Marta Romanowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-17 13:49

rejestr zmian publikacji »

25.

Przetarg nieograniczony na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świedziebnia

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawieracących azbest z terenu Gminy Świedziebnia"
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Załączniki do SIWZ
Pobierz: Wyjaśnienie do SIWZ
Pobierz: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej
Pobierz: Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-31 14:37

rejestr zmian publikacji »

26.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina Świedziebnia.

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina Świedziebnia.
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Załączniki do SIWZ
Pobierz: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża sanitarna (przedmiar robót)
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża budowlana (przedmiar robót)
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża elektryczna (przedmiar robót)
Pobierz: Wyjaśnienie SIWZ

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Marta Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2013-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-18 12:42

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj