logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2011
1.

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2012 roku'Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02 11:47

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2012 roku'Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2011-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 09:04

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla, miału i eko-groszku do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach i Szkoły Podstawowej w Zasadach.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 11:50

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-16 11:45

rejestr zmian publikacji »

5.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE PN. "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘTE I ZASADY NOWE".Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 14:05

rejestr zmian publikacji »

6.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na olej opałowy do Gimnazjum w Świedziebni
Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Wzór umowy

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 13:16

rejestr zmian publikacji »

7.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA RENOWACJE PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:    Informacja o wyborze najkozystniejszej oferty
Pobierz:    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-02 14:34

rejestr zmian publikacji »

8.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz:    Informacja o zawarciu umowy

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 13:47

rejestr zmian publikacji »

9.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 

Pobierz:   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawieracących azbest z terenu Gminy Świedziebnia"
Pobierz:   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:   Projekt umowy
Pobierz:   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pobierz:    Informacja o uniewżnieniu postępowania

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-02 07:57

rejestr zmian publikacji »

10.

RENOWACJA PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Renowację parku wiejskiego w miejscowości Świedziebnia"
Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Projekt umowy
Pobierz:      Przedmiar robót - nawierznie ścieżek parkowych
Pobierz:    Przedmiar robót -  budowa oświetlenia terenu

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-27 14:15

rejestr zmian publikacji »

11.

PRZETARG NIEOGRZNICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:     Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na "Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Świedziebnia".
Pobierz:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                                                 

Świedziebnia, 2011 – 08 – 05 .

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł. przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Świedziebnia.
 
 
1. Pytanie – Czy Gmina wyraża zgodę, aby do celów ofertowych (wyliczenia ceny) przyjąć, że kredyt  zostanie uruchomiony w całości w dniu 30. 09. 2011 r
 
Odpowiedź -Zamawiający wyraża zgodę, aby do celów ofertowych (wyliczenia ceny) przyjąć, że kredyt     zostanie uruchomiony w całości w dniu 30. 09. 2011 r. 
 
2. Pytanie – Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin spłaty kredytu przypada w dniu 30.12.2021 (Rozdział III. pkt.1.2 lit.a) bowiem w Rozdziale IV SIWZ widnieje data 30.12.2020r.
 
Odpowiedź – Ostateczny termin spłaty kredytu przypada w dniu 30.12.2021 r.
 
3. Pytanie czy opisane w Rozdziale III. pkt.1.7 SIWZ oprocentowanie kredytu można zinterpretować:
,,Oprocentowanie kredytu: stawka ustalona na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.”
 
Odpowiedź – Zamawiający uznaje taką interpretację .
 
                                                                                                                Wójt
                                                                                                  /-/ Szymon Zalewski

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-05 08:33

rejestr zmian publikacji »

12.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYW DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-03 09:34

rejestr zmian publikacji »

13.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT I MODERNIZACJE BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘTE I ZASADY NOWEPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 09:13

rejestr zmian publikacji »

14.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z WOLNEJ RĘKI ROBÓT DODATKOWYCH na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080920C w miejscowości Janowo o długości 0,987 km.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 14:12

rejestr zmian publikacji »

15.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W ŚWIEDZIEBNI)

Pobierz:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie boiska sportowego w ramach budowy komplesku Moje Boisko - Orlik 2012
Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:    Projekt umowy
Pobierz:    Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna
Pobierz:    Przedmiar robót - branża elektryczna
Pobierz:    Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu,
Pobierz:    Przedmiar robót - zagorpodarowanie terenu, sieci i przyłącza sanitarne, instalacje sanitarne wewnętrzne
Pobierz:    Projekt budowlany- część opisowa
Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa
Pobierz:    Projekt zagospodarowania
Pobierz:    Plansza wymiarowa
Pobierz:    Przkrój A-A
Pobierz:    Przekrój B-B
Pobierz:    Rzut boiska do piłki nożnej
Pobierz:    Rzut boiska do piłki nożnej - układ pól gier
Pobierz:    Rzut boiska do piłki nożnej - kolorystyka nawierzchni
Pobierz:    Rzut boiska wielofunkcyjnego
Pobierz:    Rzut boiska wielofunkcyjnego - układ pól gier
Pobierz:    Rzut boiska wielofunkcyjnego - kolorystyka nawierzchni
Pobierz:    Ogrodzenie- widok przęsła z bramą
Pobierz:    Ogrodzenie- widok przęsła z furtką
Pobierz:    Ogrodzenie- widok przęsła narożnego
Pobierz:    Bramka do piłki nożnej
Pobierz:    Kosz do koszykówki
Pobierz:    Słupki do siatkówki
Pobierz:    Projekt branży sanitarnej- część opisowa
Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu-przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, drenaż, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Pobierz:    Budynek zaplecza - rzut przyziemia, Instalacje wewnętrzne -  rzut kanalizacji sanitarnej
Pobierz:    Budynek zaplecza - rzut przyziemia, Instalacje wewnętrzne -  rzut instalacji wodociągowej
Pobierz:    Budynek zaplecza - stan projektowany - rzut przyziemia, Ogrzewanie elektryczne i instalacja wentylacyjna
Pobierz:    Projekt budowlany budynku zaplecza - część opisowa
Pobierz:    Budynek zaplecza - Zestawienie drewna
Pobierz:    Budynek zaplecza - Zestawienie stali zbrojeniowej
Pobierz:    Budynek zaplecza - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Pobierz:    Budynek zaplecza - rzut fundamentów
Pobierz:    Budynek zaplecza - rzut przyziemia
Pobierz:    Budynek zaplecza - rzut więźby dachowej
Pobierz:    Budynek zaplecza - przekrój A-A
Pobierz:    Budynek zaplecza - przekrój B-B
Pobierz:    Budynek zaplecza - elewacja północna i południowa
Pobierz:    Budynek zaplecza - elewacja wschodnia i zachodnia
Pobierz:    Specyfikacja techniczna - branża budowlana
Pobierz:    Specyfikacja techniczna -  branża elektryczna

 


                                                                                                   Świedziebnia, 2011 – 05 – 26

 
 
ZP. 271.5.2011
 
 
ZMIANA ZAPISU SIWZ  
 
 
 
Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA dokonano zmiany zapisu w SIWZ .
W rozdział 2. dopisano:
1. pkt 2.8 – budowa   bieżni z trzech torów do biegów 60 m. Jeden tor zakończony zostanie      skrzynią od skoków w dal o wymiarach 6,0 X 2,0.
2. pkt 2.9 – budowa trybuny na 250 osób.
W rozdziale 12 zmieniono termin składania ofert na dzień 10. 06. 2011r. godz. 10:00. 
 
 
                                                                                              Wójt
                                                                                 /-/ Szymon Zalewski
 

 
 
                                                                                           Świedziebnia, 2011 – 05 – 26
 
ZP. 271.5.2011  
 
 
Odpowiedzi na pytania   
 
 
            Informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ,,Boiska Sportowego w ramach budowy kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012” wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ: 
 
1. Zamawiający w bardzo rygorystyczny sposób określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia. Ustalenie tego warunku na poziomie 1,2 mln złotych skutecznie ogranicza możliwość złożenia oferty bardzo wielu firm, działającym w tej branży. Pragniemy nadmienić, iż większość przetargów na Orliki 2010 opiewała na kwoty rzędu 800 tys – 1,1 mln i ustanowienie warunku udziału w postępowaniu na kwotę 1,2 mln uniemożliwi firmą, które wykonały po kilkanaście obiektów typu Orlik, start w tym postępowaniu. Dlatego też prosimy o zmianę tego warunku na ,, posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto słownie : jeden milion złotych każda z robot budowlanych”. Pragniemy także podkreślić, że wartość przedmiotowego Orlika na pewno nie przekroczy tej kwoty, a po przez ustanowienie na poziomie 1 mln warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie miał pewność, że do przetargu wystartują firmy z odpowiednim doświadczeniem.
 
Poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytanie.
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający ustalił warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
            Zamawiający nie przewiduje zmiany treści  SIWZ.
Zwracam uwagę, że w ramach budowy  kompleksu ,,Moje Boisko – Orlik 2012” dodatkowo zostanie wykonana bieżnia, skocznia oraz trybuny.
 
                                                                               Wójt
                                                                    /-/ Szymon Zalewski

 

                                                                                                 Świedziebnia, 2011 – 06 – 02
 
ZP.271.5.2011  
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA   
 
 
            Informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie ,,Boiska Sportowego w ramach budowy kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012” wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ: 
 
1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga trawy syntetycznej z badaniami laboratoryjnymi (zgodnie z SIWZ), czy z certyfikatem FIFA (zgodnie ze STWIORB).
2.Proszę również o potwierdzenie, że boisko wielofunkcyjne należy wykonać w kolorze ceglastym i brązowym – standardowo nie wykonuje się nawierzchni brązowej. Proszę o podanie RAL koloru brązowego, do którego zbliżony ma być kolor nawierzchni.
Poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:
Ad. 1 Zamawiający wymaga badania trawy syntetycznej zgodnie z badaniami            wymienionymi w SIWZ rozdział 6 pkt 2.
Ad. 2 Zamawiający nie chcąc eliminować producentów konkretnym kolorem z tabeli RAL              wybierze kolor zbliżony do podanego w dokumentacji z palety posiadanej przez              wybranego Wykonawcę.
 
                                                                                                  Wójt
                                                                                     /-/ Szymon Zalewski

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-02 13:02

rejestr zmian publikacji »

16.

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCIACH KSIĘTE I ZASADY NOWE

 Pobierz:     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację   budynkó społeczno-lkulturalnych na terenie Gminy Śiedziebnia w  miejscowościach Księte i Zasady Nowe
 Pobierz:     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Pobierz:     Projekt umowy
 Pobierz:     Specyfikacja techniczna szczegółowa robót
 Pobierz:     Obmiar robót budowlanych- modernizacja świetlicy wiejskiej w Księtem
 Pobierz:     Obmiar robó budowlanych- dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w  Księtem
 Pobierz:     Obmiar robót budowlanych-modernizacja świetlicy wiejskiej w Zasadach  Nowych
 Pobierz:     Obmiar robót branży elektrycznej- modernizacja świetlicy wiejskiej w  Księtem (część garażowa) -rys. 1
 Pobierz:   Obmiar robót branży elektrycznej- modernizacja świetlicy wiejskiej w  Księtem (część garażowa) -rys. 2

 

Świedziebnia, 2011 – 04 – 27
 
 ZP.271.4.2011
 
  
ZMIANA ZAPISU SIWZ  
Ogłoszenia o przetargu nieogranczonym na zadanie pn. "Remont i modernizacja budynków społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Świedziebnia w miejscowościach Księte i Zasady Nowe".
 
Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Remont   i  modernizacja budynków społeczno-kulturalnych na terenie Gminy Świedziebnia w  miejscowościach Księte i Zasady Nowe’’ w SIWZ dział X pkt 2) lit a) - Wymagania dotyczące wadium pomyłkowo wprowadzono zapis:
 
2)Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu  na  rachunek  Zamawiającego  w Banku  Spółdzielczym  Brodnica Filia w Świedziebni 18 9484 1150 1200 0172 2012 0004 z dopiskiem wadium – ,,Budowa  sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości  Świedziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowości Janowo’’.
 
Zamawiający zmienia w SIWZ dział X pkt 2) lit a) w zakresie:
 
2)Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu na  rachunek  Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym  Brodnica  Filia  w Świedziebni 18 9484 1150 1200 0172 2012 0004 z dopiskiem wadium – ,,Remont i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych na terenie Gminy Świedziebnia w miejscowościach Księte i Zasady Nowe’’.
 
 
                                                                                                           Wójt
                                                                                              /-/ Szymon Zalewski

 

                                                                                            Świedziebnia, 05 maj 2011r.  
 
ZP.271.4.2011
 
 
 
ZMIANA ZAPISU SIWZ I ZMIANA TERMINU  
 
            Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,, Remont i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych na terenie Gminy Świedziebnia w miejscowościach Księte i Zasady Nowe” w SIWZ dział IX zmieniono (kosztorys nakładczy) - przedmiar robót (załącznik nr 7)  dotyczący całego budynku świetlicy w Zasadach Nowych dzieląc przedmiar robót na dwa oddzielne przedmiary:
1.                 
a)      część garażową budynku,
b)      pozostałą część budynku. 
 
           W związku z wprowadzona zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
 
Termin składania ofert:                                             20 maja 2011 roku, godzina 10:00
Termin otwarcia ofert:                                               20 maja 2011 roku, godzina 10:00   
 
Przedmiary robót załączone są na stronie internetowej www.bip.swiedziebnia.pl 
 
 
                                                                                              Wójt
                                                                              /-/ Szymon Zalewski
Pobierz:    Obmiar robót budowlanych-modernizacja świetlicy wiejskiej w Zasadach  Nowych
Pobierz:     Obmiar robót budowlanych-modernizacja świetlicy wiejskiej - część garażowa w Zasadach  Nowych

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-27 14:07

rejestr zmian publikacji »

17.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO OBSŁUGI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYSZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANOWO I MICHAŁKIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-04 13:15

rejestr zmian publikacji »

18.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO OBSŁUGI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYSZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANOWO I MICHAŁKI

 Pobierz:          Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji    deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości  Świedziebnia oraz  budowa oczyszczalni przyszkolnych w mijscowości  Janowo i Michałki
 Pobierz:     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Pobierz:    Projekt umowy
 Pobierz:     Kosztorys ślepy na budowę kanalizacji deszczowej do obsługi domków   jednorodzinnych w miejscowości Świedziebnia
 Pobierz:    Przedmiar robót
 Pobierz:    Książka obmiarów
 Pobierz:    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Rysunki techniczne
 Pobierz:    Przedmiar robót oczyszczalni przyszkolnej w Janowie
 Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni przyszkolenej w Janowie
 Pobierz:    Profil rurociągów odprowadzających ścieki
 Pobierz:    Projekt budowlany do zgłoszenia Janowo
 Pobierz:     Przedmiar robót oczyszczalni przyszkolnej w Michałkach
 Pobierz:    Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni przyszkolenej w Michałkach
 Pobierz:    Profil rurociągów odprowadzających ścieki
 Pobierz:    Projekt budowlany do zgłoszenia Michałki

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 14:40

rejestr zmian publikacji »

19.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 080920C W MIEJSCOWOŚCI JANOWO O DŁUGOŚCI 0,987 KMPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-03 08:59

rejestr zmian publikacji »

20.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080920C W MIEJSCOWOŚCI JANOWO O DŁUGOŚCI 0,987 KM

 Pobierz:   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej nr 080920C w miejscowości Janowo o długości 0,987 km
 Pobierz:    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Pobierz:    Projekt umowy
 Pobierz:    Kosztorys ślepy
 Pobierz:    Przedmiar

 Pobierz:  

 Książka obmiarów
 Pobierz:    Projekt budowlano-wykonawczy
 Pobierz:    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
 Pobierz:    Szkic konstrukcji nawierzchni 1
 Pobierz:     Szkic konstrukcji nawierzchni 2
 Pobierz:    Przekrój pasa drogowego
 Pobierz:    Profil podłużny pasa drogowego
 Pobierz:    Przepust podjezdniowy na cieku melioracyjnym w ciągu
 Pobierz:    Plan orientalny usytuowania projektu

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:55

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj