główna zawartość
artykuł nr 6

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI

artykuł nr 7

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW I PLACÓW PARKINGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO, KŁUŚNO, OKALEWKO, MICHAŁKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA?.

artykuł nr 8

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE PN. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA ODCINKU OD SKRZ. Z DR. POW. NR 1840C ŚWIEDZIEBNIA SADŁOWO RYPIN (KM 0+000) DO GR. Z GM. SKRWILNO (SKRZ. Z DR. 120403C W KM 3+298) ORAZ NADBUDOWĄ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W KM 0+628 DO KM 3+298 DŁ. 2,67 KM".

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW I PLACÓW PARKINGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO, KŁUŚNO, OKALEWKO, MICHAŁKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA.

artykuł nr 10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."PRZEBUDOWA DOGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE-ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU".