logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2010
1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług restauracyjnych 'Przetarg na dożywianie dzieci w 2011 roku' do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach, Szkoły Podstawowej w Zasadach i Gimnazjum w Świedziebni.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 08:53

rejestr zmian publikacji »

2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DOŻYWIANIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁKACH, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASADACH I GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-29 13:17

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na węgiel, miał i eko-groszek do szkół podstawowychPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 11:55

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na olej opałowy do Gimnazjum w ŚwiedziebniPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 11:41

rejestr zmian publikacji »

5.

PRZETARG NIEOGRZNICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

 

                                                                                     Świedziebnia, 2010 – 09 – 28 .
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę                 długoterminowego kredyty bankowego w wysokości 2.400.000,00zł                  przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie                 Świedziebnia.
 
Pytanie – ze względu na krótki termin składania ofert oraz specyficzne warunki oprocentowania i uruchamiania kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert na 12 października 2010 roku.
 
Odpowiedź – Urząd Gminy Świedziebnia wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12 października 2010 r. do godziny 10:00.
Pytanie - z jakiego dnia przyjąć stawkę WIBOR 1 M dla potrzeb wyliczenia ceny ofertowej Odpowiedź W rozdziale XIII Sposób obliczenia ceny oferty jest zapis, że wysokość oprocentowania kredytu na bazie WIBOR 1M dla depozytów 1- miesięcznych należy  przyjąć na dzień 31. 08. 2010 r.
 
 
                                                                                                                  Wójt
                                                                                                    /-/   Szymon Zalewski
 

 

 

 Świedziebnia, 2010 – 10 – 06

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę                 długoterminowego kredyty bankowego w wysokości 2.400.000,00zł                  przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie                 Świedziebnia.

Pytanie - Intencją pytającego było czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zgody stawki ustalonej na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Odpowiedz - Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki ustalonej na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Pytanie - Proszę o wyjaśnienie czy Gmina Świedziebnia ucierpiała w tegorocznych powodziach.
Jeśli tak to w jakiej wysokości straty poniosła gmina i jakie uzyskała z tego tytułu dotacje.

Odpowiedz - Gmina Świedziebnia, nie ucierpiała w tegorocznych powodziach i w związku z tym nie poniosła żadnych strat ani nie uzyskała z tego tytułu dotacji.

Pytanie - Ze względu na krótki termin składania ofert oraz specyficzne warunki oprocentowania i uruchamiania kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000 zł zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert na 15 października 2010 rok punkt X SIWZ oraz wpłaty wadium punkt VIII.5

Odpowiedz - Gmina Świedziebnia, nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

 

                                                                                                                  Wójt
                                                                                                    /-/   Szymon Zalewski

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 11:56

rejestr zmian publikacji »

6.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 11:23

rejestr zmian publikacji »

7.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW I PLACÓW PARKINGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO, KŁUŚNO, OKALEWKO, MICHAŁKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA?.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-12 11:38

rejestr zmian publikacji »

8.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE PN. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA ODCINKU OD SKRZ. Z DR. POW. NR 1840C ŚWIEDZIEBNIA SADŁOWO RYPIN (KM 0+000) DO GR. Z GM. SKRWILNO (SKRZ. Z DR. 120403C W KM 3+298) ORAZ NADBUDOWĄ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W KM 0+628 DO KM 3+298 DŁ. 2,67 KM".Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-02 11:17

rejestr zmian publikacji »

9.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW I PLACÓW PARKINGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO, KŁUŚNO, OKALEWKO, MICHAŁKI ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:16

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."PRZEBUDOWA DOGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE-ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU".Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 08:06

rejestr zmian publikacji »

11.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."REMONT I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, GMINA ŚWIEDZIEBNIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ, ROKITNICA NOWA"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 08:06

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świedziebnia w miejscowości Świedziebnia i Janowo" (roboty uzupełniające).Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 08:13

rejestr zmian publikacji »

13.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "PRZEBUDOWĘ DOGI GMINNEJ NR 080913C ZASADY NOWE-ZASADY STARE Z WBUDOWANIEM URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO RUCHU".Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-05 13:30

rejestr zmian publikacji »

14.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "REMONT I MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA NOWA, GMINA ŚWIEDZIEBNIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ, ROKITNICA NOWA"


Załączniki: Rozmiar:
116.157 KB
232.000 KB
81.000 KB
164.500 KB
42.810 KB
41.580 KB
55.670 KB
2.479 MB
379.441 KB
60.412 KB
147.361 KB
111.160 KB
330.144 KB
702.206 KB
650.375 KB
261.608 KB
232.847 KB
348.037 KB
386.281 KB
282.290 KB
70.000 KB
381.048 KB
537.800 KB
362.155 KB
189.609 KB
815.118 KB
389.171 KB
36.912 KB
267.607 KB
809.593 KB
211.352 KB
210.722 KB
73.851 KB
78.159 KB
381.048 KB
1.472 MB
366.853 KB
163.197 KB
857.898 KB
166.060 KB
106.426 KB
218.334 KB
119.833 KB
332.214 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-08 13:14

rejestr zmian publikacji »

15.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę chleba do zupy dla dzieci dożywianych w szkołach: Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Janowie, Michałkach, Zasadach i Gimnazjum w Świedziebni.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-05 09:08

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj