logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach / Przetargi - rok 2009
1.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA OCENĘ NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA I JANOWO".Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 14:53

rejestr zmian publikacji »

2.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DOŻYWIANIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI, JANOWIE, MICHAŁKACH, ZASADACH, GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2010-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-07 13:41

rejestr zmian publikacji »

3.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO - KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA I JANOWO"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-28 14:31

rejestr zmian publikacji »

4.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIAPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 15:08

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach i Szkoły Podstawowej w ZasadachPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:26

rejestr zmian publikacji »

6.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ WĘGLA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIAPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-19 08:18

rejestr zmian publikacji »

7.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 09:59

rejestr zmian publikacji »

8.

PRZETARG NIOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:20

rejestr zmian publikacji »

9.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "REMONT I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SPOŁECZNO - KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA I JANOWO"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-07 12:25

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "POPRAWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-02 12:23

rejestr zmian publikacji »

11.

OGŁOSZENIE DO SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W FORMIE LICYTACJIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 08:35

rejestr zmian publikacji »

12.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCIACH: ŚWIEDZIEBNIA, JANOWO, MICHAŁKI, ZASADY.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2009-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 11:00

rejestr zmian publikacji »

13.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "POPRAWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 080915C W MIEJSCOWOŚCI ZASADY STARE - ETAP II O DŁUGOŚCI 0,806 KM I DROGI GMINNEJ NR 080948C W MIEJSCOWOŚCI OKALEWKO O DŁUGOŚCI 0,214 KMPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-30 15:55

rejestr zmian publikacji »

14.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "POPRAWĘ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA POPRZEZ WYMIANĘ POŁACI DACHOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNIPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-18 14:33

rejestr zmian publikacji »

15.

OGŁOSZENIE O PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ CHODNIKA W ŚWIEDZIEBNI NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 1827 C BRODNICA-ŚWIEDZIEBNIA-OKALEWKO, NR 1837C ZDROJE-ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA O POW. 3280,8 m2 Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 cm ,OGRANICZONY OBUSTRONNIE KRAWĘŻNIKAMI BETONOWYMI, PARKINGI Z KOSTKI BETONOWEJ o pow. 350 m2 GRUBOŚCI 8 cm, ROBOTY TOWARZYSZĄCE.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę chodników w Świedziebni wpłynęło zapytanie do zapisów SIWZ, które wraz z odpowiedziami przedstawiam poniżej.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na ,, budowę chodników w Świedziebni na odcinku drogi powiatowej nr 1827 C zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie zakresu prac dla w/w zadania

1) Pyt. ,, Opis przedmiotu zamówienia mówi o chodniku z kostki betonowej ograniczonym dwustronnie krawężnikami betonowymi, parkingu z kostki betonowej oraz o robotach towarzyszących. Co należy rozumieć pod pojęciem roboty towarzyszące i jakie dokładnie pozycje kosztorysu należy wycenić, czy Zamawiający żąda załaczenia kosztorysu ofertowego czy wystarczający jest tylko wypełniony Formularz Ofertowy.”

Odpowiedź:

1. Pod pojęciem robót towarzyszących należy rozumieć wykonanie prac porządkowych      polegających na uporządkowaniu terenu w trakcie budowy chodników ( teren bezpośredni      wzdłuż chodników) – tej pozycji nie ma w kosztorysie.

2. Zamawiający żąda załączenia kosztorysu ofertowego.

 

2) Pyt.   Czy, do kosztorysu wystarczające jest ujęcie tylko dwóch działów tj. ,, Budowa nawierzchni chodników i Parkingów – nawierzchni z kostki oraz jako dodatkowej pozycji – robót towarzyszących                                                                                        

Odpowiedź:

  Nie ma potrzeby ujmowania w kosztorysie dodatkowej pozycji – robót towarzyszących. Do kosztorysu wystarczające jest ujęcie dwóch działów tj. ,, Budowa nawierzchni chodników i ,, Parkingi – nawierzchnia z kostki”.

3) Pyt.    Dot. jednoznacznego określenia pozycji w kosztorysie ofertowym ( załącznik-charakterystyka prac-kosztorys ofertowy) dotyczącym przedmiotowego zamówienia oraz konieczności budowy murów oporowych lub zmiany obrzeży z 6 x20cm na 8x30 cm dla zablokowania chodnika na granicy kilku posesji.

Odpowiedź:

  W ramach porozumienia stron Starostwo Powiatowe w Brodnicy wykona przebudowę jezdni natomiast Urząd Gminy Świedziebnia chodniki i parkingi z kostki.

Wobec powyższego z kosztorysu ofertowego należy ująć te pozycje, które bezpośrednio dotyczą budowy nawierzchni chodników oraz parkingów o nawierzchni z kostki betonowej tj. pozycje:

- CPV 455233142-6. Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe i odtworzenie trasy : 

  pozycje dotyczące rozebrania nawierzchni chodników i zjazdów rozebranie nawierzchni   krawężników betonowych oraz wywiezienie gruzu z rozbiórki,

- CPV 45233222-1 Budowa nawierzchni chodników - całość zadania,

- CPV 45233220-7 Parkingi – nawierzchnia z kostki – całość zadania.

Wyceny poszczególnych    elementów należy dokonać zgodnie z kosztorysem ofertowym. Jeżeli w trakcie realizacji budowy  chodników , parkingu autor projektu i inspektor nadzoru stwierdzą potrzebę dokonania zmian , będzie to wymagało przeprowadzenia dodatkowego przetargu z wolnej ręki.

                                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                                         Tadeusz Ratkowski

                                                                                                               inspektorPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Tadeusz Ratkowski
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-28 09:48

rejestr zmian publikacji »

16.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DOŻYWIANIEM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁKACH, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASADACH I GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Tadeusz Ratkowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 08:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przetargi - rok 2019
 Przetargi - rok 2018
 Przetargi - rok 2017
 Przetargi - rok 2016
 Przetargi - rok 2015
 Przetargi - rok 2014
 Przetargi - rok 2013
 Przetargi - rok 2012
 Przetargi - rok 2011
 Przetargi - rok 2010
 Przetargi - rok 2009
 Przetargi - rok 2008
 Przetargi - rok 2007
 Przetargi - rok 2006
 Przetargi - rok 2005
 Przetargi - rok 2004
 Przetargi - rok 2003
wersja do druku drukuj