główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 2 z dnia 04.05.2009

pobierz:

Zarządzenie nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w sprawie uchwalenia Regulaminu Rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach realizacji projektu "Jesteśmy aktywni"

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 1 z dnia 04.05.2009

pobierz:

Zarządzenie nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Jesteśmy aktywni"

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 2 z dnia 02.06.2008r.