główna zawartość
artykuł nr 1

 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

  
W dniu 15 grudnia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencję rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła cel główny oraz cele szczegółowe projektu, sposób realizacji zamierzonych działań, a także osiągnięte rezultaty w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto podziękowała wszystkim osobom będącym realizatorami projektu, w szczególności Jerzemu Witkowskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy za owocną współpracę, przyjazną atmosferę podczas zajęć dla osób biorących udział w szkoleniach. Natomiast Beneficjentom życzyła, aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i lepszego w życiu. 
W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście. Jerzy Witkowski zwrócił uwagę na zaangażowanie beneficjentów oraz ich profesjonalne podejście do projektu. Pogratulował ukończenia wybranych szkoleń oraz warsztatów, czego rezultatem może być zwiększenie ich szans na otwartym rynku pracy. 
Następnie w imieniu Wójta Gminy Świedziebnia głos zabrała Ewa Szymańska – Sekretarz Gminy. Życzyła, aby zdobyte przez uczestników projektu nowe wiadomości i umiejętności, ich włożony trud i wysiłek stał się miernikiem osiągnięcia sukcesu zawodowego i społecznego. 
Po krótkich przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje podczas udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni”.
Konferencję zakończyła wymiana doświadczeń, dyskusja nad planami na przyszłość oraz pamiątkowe zdjęcie.

 

 
 
 
 
„Jesteśmy aktywni”
1 osoba – GOPS Świedziebnia
 
 
Kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
1.  
12.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Bhp
Andrzej Kolasiński
9.45-10.30
1
Bhp
Andrzej Kolasiński
10.30-11.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.15-14.00
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
2.  
13.08.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Magazyn handlowy
Ewelina Piwko
9.45-11.15
2
Progr. komputerowy subiekt
Ewelina Piwko
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
3.  
14.08.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
4.  
17.08.2009r.
poniedziałek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
5.  
18.08.2009r.
wtorek
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
6.  
19.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Handel. Pojęcie i rodz. handlu
Ewelina Piwko
9.45-10.30
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
10.30-12.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12.15-14.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
7.  
20.08.2009r.
czwartek
9.00-10.30
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
10.45-12.15
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
12.30-14.00
2
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
14.15-15.45
2
Dokumenty kasowe
Ewelina Piwko
8.  
21.08.2009r.
piątek
9.00-10.30
2
Czynności zw. z zakupem
Ewelina Piwko
10.45-12.15
2
Czynności zw. z zakupem/ czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
12.30-14.00
2
Czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
14.15-15.00
1
Czynności zw. ze sprzedażą
Ewelina Piwko
15.00-15.45
1
Gospodarka magazynowa
Ewelina Piwko
9.  
24.08.2009r.
poniedziałek
9.00-10.30
2
Dokumenty kasowe/ inwentaryzacja
Ewelina Piwko
10.45-11.30
1
Handel. Pojęcie i rodzaje handlu
Ewelina Piwko
11.30-12.15
1
Inwentaryzacja
Ewelina Piwko
12.30-13.15
1
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
13.15-14.00
1
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
14.15-15.45
2
Drukarka fiskalna
Dorota Wierzgała
10. 
25.08.2009r.
wtorek
9.00-10.30
2
Instalacje w bud. mag./ szkodniki mag.
Jarosław Skarżyński
10.45-11.30
1
Mag. śr. transportu
Jarosław Skarżyński
11.30-12.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12.30-14.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
14.15-1500
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11. 
26.08.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-14.15
1
Zaj. teoret.- wózki widłowe
Roman Bieżuński
12. 
27.08.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13. 
28.08.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
9.45-11.15
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
11.30-13.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
13.30-15.00
2
Zaj. prakt –wózki widłowe
Roman Bieżuński
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
ul. Aleja Leśna 2
87-300 Brodnica
sala: 4B
artykuł nr 2

„Jesteśmy aktywni”
3 osoby  – GOPS Świedziebnia
 
 
Harmonogram – Kurs kasy fiskalnej z rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych
 
Harmonogram
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
Sala
1.  
24.08.2009 r.
poniedziałek
9.00-10.30
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
10.45-12.15
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
12.30-14.00
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
14.15-15.45
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
2.  
25.08.2009 r.
wtorek
9.00-10.30
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
10.45-12.15
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
12.30-14.00
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
14.15-15.45
2
Kurs kasy fiskalnej
Dorota Wierzgała
8A
3.  
26.08.2009 r.
środa
9.00-10.30
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
10.45-12.15
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
12.30-14.00
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
14.15-15.45
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
4.  
27.08.2009 r.
czwartek
9.00-10.30
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
10.45-12.15
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
12.30-14.00
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
14.15-15.45
2
Kurs rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych
Dorota Wierzgała
8A
Razem:
32 godz.
 
 
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
ul. Aleja Leśna 2
87-300 Brodnica  
artykuł nr 3

„Jesteśmy aktywni”
3 osoby  – GOPS Świedziebnia  
 
 
Harmonogram – Kurs komputerowy
 
 
 
KURS KOMPUTEROWY
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
Sala
1.    
03.08.2009r.
8.00-9.30
2
Operacje na plikach i folderach
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Operacje na plikach i folderach
Giżewski Jacek
4B
11.30-12.15
1
Operacje na plikach i folderach
Giżewski Jacek
4B
12.15-13.00
1
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
2.    
04.08.2009r.
8.00-9.30
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
3.    
05.08.2009r.
8.00-9.30
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
4.    
06.08.2009r.
8.00-8.45
1
Praca z edytorem tekstu MS Word
Giżewski Jacek
4B
8.45-9.30
1
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
5.    
07.08.2009r.
8.00-9.30
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
6.    
10.08.2009r.
8.00-9.30
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
7.    
11.08.2009r.
8.00-9.30
2
Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Korzystanie z zasobów Internetu – www, e-mail
Giżewski Jacek
4B
11.30-13.00
2
Korzystanie z zasobów Internetu – www, e-mail
Giżewski Jacek
4B
13.30-15.00
2
Korzystanie z zasobów Internetu – www, e-mail
Giżewski Jacek
4B
8.    
12.08.2009r.
8.00-9.30
2
Korzystanie z zasobów Internetu – www. e-mail
Giżewski Jacek
4B
9.45-11.15
2
Korzystanie z zasobów Internetu – www, e-mail
Giżewski Jacek
4B
Razem:
60 godzin
 
 
 
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
ul. Aleja Leśna 2
87-300 Brodnica
sala 4B
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 4

Harmonogram – Kurs „Jesteśmy aktywni”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni
- 7 osób
 
 
 
 
SZKOLENIE AKTYWIZACYJNE
Lp.
Data
Godzina
Ilość godzin
Temat
Trener
Sala
1.  
07.07.2009r.
wtorek
8.00-9.30
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
6A
9.45-11.15
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
11.30-13.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
13.30 – 15.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
2.  
08.07.2009r.
środa
8.00-9.30
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
6A
9.45-11.15
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
11.30-13.00
2
Wizaż
Ewa Łukaszewska
3.  
09.07.2009r.
czwartek
8.00-9.30
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
6A
9.45-11.15
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
11.30-13.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
13.30 – 15.00
2
Doradztwo zawodowe
Ewa Bieżuńska
4.  
10.07.2009r.
piątek
8.00-9.30
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
6A
9.45-11.15
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
11.30-13.00
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
13.30 – 15.00
2
Psychologia
Łukasz Giżewski
 
Razem:
30 godzin
 
 
Miejsce szkolenia:
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Aleja Leśna2
87-300 Brodnica
 
 
 
artykuł nr 5

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

W dniu 29 czerwca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świedziebni odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a Instytucją Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.
Konferencję rozpoczęła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Jolanta Sosnowska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła instytucje zaangażowane w realizacje projektu, przybliżyła uczestnikom założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Brodnicy – Jerzy Witkowski przedstawił szereg przykładów działań podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.
Konferencję zakończyła dyskusja dotycząca możliwości i kierunków reorientacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób długotrwale bezrobotnych.