główna zawartość
artykuł nr 1

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

 NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Pobierz:Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Pobierz:Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie kandydatury
Pobierz:Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności
Pobierz:Klauzula informacyjna