główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

 

Pobierz: Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz: Małgorzata Schuetz - Skarbnik Gminy
Pobierz: Mariola Bejger
Pobierz:Danuta Draszba
Pobierz:Kamil Durszlewicz
Pobierz: Aneta Kilińska
Pobierz: Renata Kwiatkowska
Pobierz:Joanna Murawska
Pobierz:Jolanta Nadolska
Pobierz:Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz:Krzysztof Tyburski
Pobierz: Wiesława Zalewska

 

Pobierz:Aneta Kilińska - złożone w dniu 26 lipca 2019 r.
Pobierz: Jolanta Rakoczy - złożone w dniu 26 lipca 2019 r.
Pobierz: Michał Kluczyński - złożone w dniu 14 sierpnia 2019 r.
Pobierz:Michał Kluczyński - z dnia 15.11.2019 r.
Pobierz: Małgorzata Schuetz - z dnia 22.11.2019