główna zawartość
artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK - RADA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz:Wiesław Argalski
Pobierz:Zenon Cierliński
Pobierz:Maria Getka
Pobierz:Halina Laskowska
Pobierz:Urszula Lutowska
Pobierz:Dariusz Mańkowski
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz:Wiesław Nadolski
Pobierz:

Agnieszka Sadowska

Pobierz: Jerzy Sitkiewicz
Pobierz:Michał Straus
Pobierz:Andrzej Turowski
Pobierz:Lech Wybult
Pobierz: Mirosław Zieliński

 

artykuł nr 2

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK - KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Szymon Zalewski - Wójt Gminy
Pobierz:Ewa Szymańska - Sekretarz Gminy
Pobierz:Jolanta Rakoczy - Skarbnik Gminy
Pobierz:Mariola Bejger
Pobierz:Danuta Draszba
Pobierz:Kamil Durszlewicz
Pobierz:Renata Kwiatkowska
PobierzJoanna Murawska
Pobierz:Jolanta Nadolska
Pobierz:Maria Jolanta Sosnowska
Pobierz:Krzysztof Tyburski
Pobierz:Wiesława Zalewska

 

artykuł nr 3

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Szymon Zalewski - Wójt Gminy

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz:Wiesław Argalski
Pobierz: Zenon Cierliński
Pobierz:Maria Getka
Pobierz:Halina Laskowska
Pobierz: Urszula Lutowska
Pobierz:Dariusz Mańkowski
Pobierz:Józef Mosakowski
Pobierz: Wiesław Nadolski
Pobierz: Agnieszka Sadowska
Pobierz:Jerzy Sitkiewicz
Pobierz:Michał Straus
Pobierz:Andrzej Turowski
Pobierz:Lech Wybult
Pobierz:Mirosław Zieliński

 

artykuł nr 4

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA 2 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM KADENCJI

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Szymon Zalewski - Wójt Gminy

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:Jarosław Cyrankowski - Przewodniczący Rady
Pobierz:Wiesław Argalski
Pobierz:Zbigniew Frygier
Pobierz: Sławomir Kalinowski
Pobierz: Dariusz Lidak
Pobierz: Józef Mosakowski
Pobierz:Wiesław Nadolski
Pobierz:Anna Raszkowska
Pobierz:Jerzy Sitkiewicz
Pobierz:Mirosław Stogowski
Pobierz:Michał Straus
Pobierz:Andrzej Turowski
Pobierz:Lech Wybult
Pobierz:Radosław Zabłotny
Pobierz:Mirosław Zieliński